J. L. RUNEBERG SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURASSA takaisinetusivulle
 
 
 

 

 

J. L. Runebergin käännösten käsikirjoitukset Kirjallisuusarkistossa

Ensimmäinen sivu Coranderin vuoden 1845 Hirvenhiihtäjät-suomennoksesta

tekstin selvennös
 
 
 

Coranderin vuoden 1845 suomennos

Hirwen hiihtäjät.
Ensimmäinen Laulu.

Iltanen ol torpassa ikään päätettynä. Wielä
Löwty tähek pöydällä laweella nyt, ympäri kalja-
Rajnnan, rejkäjsten leipiin kannikka-palajsta
Lawtaisilla, potakka wadissaki, mujkku kupissa.
Lämminnyt hyvin ol tupa, war; liedeltäpä wasta
Hehkuwa työnsi warin hupasan hiilen, ja katon kajkk
Taivll sawu-pilwillään: näkywiin päre´et, reki tuskin
Pääs orrelta, kuhun heidät kuiwaan oli pantu.
Hajku pitiiksen yläältä; sumun synkän tämän alla
Paljo pärejtä paloj, ja walajs maa-perheen ilta-
Askare´et; wuodetta levitteli uuras emäntä
Anni itelleen, miehellensäkin arvoiselle.
Tyytywänen tytär on, pankolla nokista patoo pes,
Hilja hyräjl runon; ehtimiseen pani sukkela pojka
Warsa-parille, ku sejso owella ja pieks kawiojtaan,
Sammiohon tihe-liikeiseen suurusta ja silpun.

 

takaisinetusivulle