TIETOPAKETIT

Elias Lönnrot

Lönnrotin kirjallinen tuotanto

1824
Hamnen. (Efter Karamsin.) [Runoruotsinnos. Allek. -a-o-] Åbo Underrättelser n:o 13.
1826
These, philologici argumenti, quas, stipendiarios exercendi gratia, edidit Mag. Joh. Henricus Fattenborg, respondente Elia Lönnrot. [On mahdollista, että nämä stipendiaattiteesit ovat kokonaan Fattenborgin käsialaa.]
1827
De Väinämöine priscorum Fennorum numine. I.
1828
Subskriptions anmälan. [Kanteleen tilausilmoitus, päivätty 21.XI. 1828]. Finl. Allm. Tidn. n:o 138.
1829
Kantele taikka Suomen Kansan sekä Wanhoja että Nykysempiä Runoja ja Lauluja. I-II.
Recension. [Arv. S. Topelius vanh:n runojulkaisun IV osasta]. Hels. Tidn. n:ot 42, 43, 45, 47.
1830
Kantele taikka Suomen Kansan sekä Wanhoja että Nykysempiä Runoja ja Lauluja. III.
Modren bannade sin dotter. [Runoruotsinnos; alla merkki L., luultavasti Lönnrotin.] Hels. Tidn. n:o 62.
1831
Kantele taikka Suomen Kansan sekä Wanhoja että Nykysempiä Runoja ja Lauluja. IV.
1832
Afhandling om finnarnes magiska medicin. Några nyare Finska Runo-Författare. HMbl. n:ot 10-12.
Den bortgifta. [Runoruotsinnos.] HMbl. n:o 15.
Fan förbättrar menniskan. (Verkelig händelse.) [Tieto, että se on Lönnrotin, on hänen itse antamansa. Lönnrotiana 326.] HMbl. n:o 40.
Ridvala Helka. HMbl. n:ot 41-42.
Finsk runo. Gossen blåste på sin rörflöjt. HMbl. n:o 47.
Utdrag ur min dagbok. [Matkamuistelmia.] HMbl. n:ot 62-63.
Runo Ruoti-Waiwasesta, Kirkkoherran Hevosesta. OWS. n:o 43.
Raukat Naiset rahattomat, Raha Naiset naitteleepi. OWS. n:o 44.
Neitoset. [Runo.] OWS. n:o 47.
Poika ja jättiläinen. [Runo.] OWS. n:o 49.
1833
Kajana, den 4 April 1833. [Kirje Kajaanin seudun hädästä.] HMbl. n:ot 30-31.
Ed. main. kirjoitus suomennettuna. OWS. n:ot 20-22.
Reseminnen. HMbl. n:ot 44-47.
Vanha-Junkkari. (Mukaama Saksan kielestä.) OWS. N:o 1.
Mukailema Ruottin kielästä. Mik' on, Mikko parka, pauloissasi. OWS. n:o 5.
Mesi-Lintu. (Mukailema Saksan kielestä.) OWS. n:o 8.
Neijon laulu. OWS. n:o 40.
Kajaanista 7 päiwänä Joulu-kuusa 1833. OWS. n:o 51.
1834
Gustawa Schartau'n Hywäntahtoisia Neuwoja Katowuosina. Suomennetut ja lisätyt.
Surullisen neijon laulu. [Eripainos ed. v. OWS:n "Neijon laulua"] Ensimmäinen painos Chr.E. Barckin 1834 kustantama, kymmenkunta painosta myöhemmin.
Lähetys-Kirja. [Runo.] OWS. n:ot 1-2.
Pieksämäkeläisestä. [Runo.] OWS. n:o 16.
En Finsk Berättelse. [Vorna.] HMbl. n:ot 12-14.
Finsk Ballad. [Vesitiellä viipynyt tyttö, ruots.] HMbl. n:o 41.
Peter Wiiliäinens stridsvagn. HMbl. n:o 41.
Diminutiver i Finskan. HMbl. n:o 45.
Petter Kettunen. HMbl. n:ot 47, 48.
Reseminnen. HMbl. n:ot 54, 56-60.
1835
Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinosista ajoista. [Toinen faksimilepainos 1929. Muistopainos 28.2. 1935, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.]
Den besvikna fästmön. [Runoruotsinnos. Annat trodde jag och tänkte jne. Nimimerkitön, mutta alkuteksti L:n papereissa.] HMbl. n:o 47.
Om sekterismen i trakterna af Kajana. HMbl. n:ot 49-52.
Björnfesten. HMbl. n:ot 53-55.
Reseanteckningar. [1834.] HMbl. n:ot 56-60.
Om min fader kunde hamra jne. [Runoruotsinnos.] HMbl. n:o 89.
Nionde Runon i Kalevala. HMbl. n:ot 91-93.
[Mehiläisen tilausilmoitus.] HMbl. n:o 93 ja SSW. n:o 48.
1836
Mehiläinen. [Aikakauskirja, 12 n:oa. Mikä ei ole kansan suusta muistiinmerkittyä, on enimmäkseen L:n kirjoittamaa.]
[C.F. Becker], Muistelmia Ihmisten Elosta Kaikkina Aikoina. [Mehiläisen liite. L:n suomentaen mukaelemaa s. 1-195, jatko P. Ticklénin.]
Tjugonionde Runon i Kalevala. [Epävarmaa, onko ruotsinnos L:n.] HMbl. n:o 17.
1837
Mehiläinen. [Aikakauskirja, 12 n:oa, suurimmaksi osaksi L:n kirjoittamaa.]
1838
Finska runor. [Lyhyt johdanto ynnä 8 runoruotsinnosta: Den moderlösa, Karlarnes oförstånd, Min och andras, Ingen orsak att sörja, Moderns råd och eget råd, Moderns spådom, Torpflickan ja Den väntande.] BT. n:ot 58-59, 61.
1839
Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri. Uudet korj. painokset 1856 ja 1867.]
Mehiläinen. [Aikakauskirja, 12 n:oa, suurimmaksi osaksi L:n kirjoittamaa.]
Suomen Historia, koetteeksi kerrottu lyhykäisessä järjestyksessä. [Pääasiallisesti J.F. Cajanin, mutta ainakin sivut 1-12, 65-71 Lönnrotin kirjoittamia.]
Sampo. BT. n:o 96.
1840
Kanteletar taikka Suomen Kansan Wanhoja Lauluja ja Wirsiä. 1-3 kirjaa. [Uusia painoksia 1864, 1887, 1901, 1906, 1913, 1919, 1925.]
Mehiläinen. [Aikakauskirja, 6 n:oa, suurimmaksi osaksi L:n kirjoittamaa.]
Wenäjän Historia lyhykäisesti kerrottu. Mehiläisen liite. [Sivut 1-130 K. Ticklénin ja 131-224 Lönnrotin osuutta. Eripainoksena 1842.]
1841
Om Finska Ordspråk och Gåtor. Suomi 1841.
Bidrag till Finska Språkets Grammatik. Suomi 1841.
Ett Bref af Doktor Lönnrot. BT. n:o 31.
Isä meidän Aunuksen, Lapin ja Wiron kielillä. SSW. n:o 32. [Jokseenkin varmasti Lönnrotin.]
Suomalaisten sanalaskuja. SSW. n:ot 35, 38, 39, 46.
Suomalaisia arwoituksia. SSW. n:ot 49, 50.
Utdrag af ett bref från Doctor Lönnrot, dat. Petrosavodsk d. 20 Mars 1841. [Toim. huomautus, että se on vieraan henkilön (Rabben) antama ja että alku on "Mehiläisessä".] HMbl. n:o 26.
Kemi Prestgård d. 12 Nov. 1841 [Samoin kuin ed.] HMbl. n:o 92.
1842
Suomen Kansan Sanalaskuja.
Om Finnarnes Magiska Medicin. F. Läkare-S:s Handl. I.
Klaus Kurck och liten Elin. [Runoruotsinnos.] Suomi 1842.
Bidrag till Finska Språkets Grammatik. [Jatko Suomi I:een.] Suomi 1842.
Om närvarande tids poesie hos Finska Allmogen. Calender till minne af K. Alex. Univ:s andra secularfest, utgifven af J. Grot. [Myös eripainoksena ja venäjäksi.]
Utdrag ur Bref ifrån D:r Lönnrot, dat. Enari den 3 och 5 Februari 1842. HMbl. n:ot 36, 37.
Utdrag af ett Bref från D:r Lönnrot. HMbl. n:ot 57, 59-61.
Utdrag ur bref från D:r Lönnrot. HMbl. n:ot 80-81, 84.
1843
Flyr ifrån det vackra hemmet. [Runoruotsinnos.] HMbl. n:o 36.
Dock då först en son du vore. [Samoin.] HMbl. n:o 39.
Brudsökerskan. [Samoin.] HMbl. n:o 49.
Prisa hästen först i morgon! [Samoin.] HMbl. n:o 65.
En Finsk Runas öde. HMbl. n:o 72.
Vyss, vyss mitt barn till Tuoni! [Runoruotsinnos.] HMbl. n:o 82.
Tvenne vackra barn vi voro. [Samoin.] HMbl. n:o 89.
Finska runor: Kant. II, 131, BT. n:o 18; Kant. I, 17, BT. n:o 20; Kant. II, 67, BT. n:o 26; Kant. II, 138, BT. n:o 30; Kant. I, 59, BT. n:o 34; Kant. II, 127, BT. n:o 41; Kant. II, 123, BT. n:o 44; Kant. II, 154, BT. n:o 47; Kant. II, 162, BT. n:o 49; Kant. I, 46, BT. n:o 51; Kant. II, 118, BT. n:o 53. [Ruotsinnoksia.]
Från Kajana skrifves under d. 1 Sept. [Kappale osastossa: Inrikes.] BT. n:o 73.
1844
Suomen Kansan Arwoituksia. [Toinen lisätty painos 1851.]
Neuwoja yhteiselle Kansalle Pohjanmaalla pienten lasten kaswattamisesta ja ruokkimisesta. [C.D. v. Haartmanin kirjoittama ja E.L.:n suomentama.]
Muukalaisuudesta Suomessa. Suomi 1844.
Utdrag af ett brev från D:r Lönnrot. Dorpat 13. VIII. 44. Saima n:ot 36, 44, 51.
Bönen. Översättning efter Runeberg. [Runosuomennos, vaikka nimi ruotsinkielinen.] Saima n:o 18.
Literatur. [Arvostelu A. Björkqvistin postillan ruotsinnoksesta.] BT. n:o 15.
Om uttryckets extension i Finskan. BT. n:o 17.
Suomen maan Historiasta. MY. n:ot 18, 19, 25, 26, 31, 32, 43, 46, 48, 49, 51.
Notiser från Dokt. E. Lönnrot. Dorpat den 21 Juli (2 Aug.) 1844. HMbl. n:o 61.
Ur ett bref från D:r Lönnrot. HMbl. n:o 84.
1845
Kokeita suomalaisessa laulannossa. Suomi 1845.
Reseanteckningar af Lönnrot. [1842.] Saima n:ot 40-42.
Några ord om metriken i Finsk runovers. Saiman liite Kallavesi n:o 3.
[Puolustus Bäckwallin heksametrille.] Saima n:o 35.
Anakreonin laulun tapaan. [Runo.] Saima n:o 35.
Suomen maan Historiasta. MY. n:ot 5, 8, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 28, 29, 36, 43, 44, 52.
Utdrag af ett Bref från Estland. BT. n:o 9.
1846
Reseanteckningar af Lönnrot [1842]. Saima not 7-9, 27.
Grunddragen till Finsk Formlära af Gustaf Erik Eurén. [Arvostelu.] Saiman liite Kallavesi n:o 7.
Ämmä Kanals inwigning. Kajana d. 10 Sept. Saima n:o 38.
Suomen maan Historiasta. MY. n:ot 12, 13, 20, 24, 25, 31, 43-45, 51.
Runoniekka Paavo Korhonen. MY. n:ot 46-48, 51.
1847
Svensk, Finsk och Tysk Tolk. Ruotsin, Suomen ja Saksan Tulkki. Schwedisch-Finnisch-Deutsches Wörter- und Gespräch-Buch.
[Oikaisu F.K.H. Kruselle.] Suometar n:o 26.
Förord. Littbl. n:o 1.
Kansankouluista ja Kansan-opetuksesta. Littbl. n:o 1.
Finsk Litteratur. [Arv. Jaako Kyröskosken Poltissa kerran.] Littbl. n:o 6.
Psalmografi. Littbl. n:o 8.
Några ord om spirituosa och nykterhets föreningar. Littbl. n:o 9.
Die Grundzüge der Finnischen Sprache mit Rücksicht auf den Ural-Altaischen Sprachstamm, von H. Kellgren. [Arvostelu.] Littbl. n:o 9.
Finsk Litteratur. [Arvostelu Kilpisen Euklideen suomennoksesta.] Littbl. n:o 9.
Inhemsk Litteratur. Om myrorna. Littbl. n:o 10.
Grammatikaliska termer på Finska. Littbl. 9, 11.
Stagneliuksen Martyrit suomennettuna. [Arvostelu.] Littbl. n:o 11.
Wiisi päivää Wenäjän Lapissa. [1837.] Kanava n:o 51.
1848
Paawo Korhosen Wiisikymmentä runoa ja kuusi laulua. [Toinen painos 1908.]
Några anmärkningar till det föregående. [Sisältää väittelyä matemaattisista sanoista Lagervallin kanssa.] Littbl. n:o 3.
Om den nya under arbete warande Kalewala-edition. Littbl. n:o 12.
Kirjaus. [Puolustaa muotoja tulevat pro tuleevat.] Suometar n:o 15.
Muutamia sanoja suomalaisien kirkkowirsien kirjoittajille mietinnäksi erään ruotsinkielisen kirjan johdosta, nimeltä: välmenta råd för Finska Psalmförfattare. Suometar n:o 20.
Mikä eläin tarwas oli? Ken tietää, sanokaan. Suometar n:o 26.
[Uuden Kalevalan toimitustyötä koskevia Lönnrotin kirjeotteita.] Suometar n:ot 33 ja 35.
Matkakertomus Lönnrotilta. [Suomennos H:fors Mbl:sta ja Saimasta; ei L:n suorittama.] Suometar n:ot 3, 5, 6, 7, 12, 13.
Ensimmäinen runo Kalewalan uudessa panossa. Suometar n:o 42.
1849
Kalevala. Toinen painos [Uusia painoksia Suom. Kirj. Seuran kustannuksella 1866, 1870, 1877, 1887, 1894, 1898, 1901, 1904, 1907, 1909, 1910, 1913, 1918, 1921, 1924, 1928, 1983. Werner Söderström Oy:n kustannuksella Akseli Gallen-Kallelan somistamana 1922 kaksi painosta ja kolmas 1932 sekä 1965 painos, jossa on liitteenä 24 kuvaa Akseli Gallen-Kallelan maalauksista, ja 1981 Juhla-Kalevala ja Akseli Gallen-Kallelan Kalevalataide, jonka on toimittanut Aivi Gallen-Kallela. Otavan kustannuksella "Suomen Kansalliskirjallisuuden" I osana 1932 sekä 1983, jolloin sitä ei julkaistu sarjassa. Muita Suomessa julkaistuja Kalevalan painoksia ovat Kustannusosakeyhtiö Kalevalan kustantama ja Matti Visannin kuvittama 1938; Jouko Hautalan toimittama Uuden Kalevalan satavuotismuistopainos vuodelta 1949 sekä 1952-53 Pellervo-Seuran kustantama ja Aarno Karimon kuvittama Kuva-Kalevala. Muuan painos, jossa ei ole ilmoitettu kustantajaa, ei painopaikkaa eikä painovuotta on julkaistu Carl H. Salmisen toimesta Yhdysvalloissa Duluthissa 1917; muita Yhdysvalloissa julkaistuja Kalevalan painoksia ovat Kalevan Ritarien ja ja Kalevan Naisten julkaisema, Hancockissa painettu Kalevala vuodelta 1944 sekä 1944 (Duluth, Minnesota) - 1945 (New York) julkaistu painos, johon johdannon on kirjoittanut John B. Olli. Neuvostoliitossa, Petroskoissa on otettu 1935 kaksi painosta Kalevalan toisen stereotypoidun tekstilaitoksen mukaan; 1956 on Petroskoissa julkaistu G. Strandin kuvittama ja O. Kuusisen alkulauseella varustettu painos; 1979 on Petroskoissa julkaistu Kalevala. Karjalais-suomalainen kansaneepos -painos ja 1975 ja 1981 Mjud Metshevin kuvittamat painokset.]
Anmärkningar till den nya Kalevala uppladgan. Littbl. n:o 1.
Om den nya [under arbete warande] Kalevala edition. [Jatkoa edellisen vuoden kirjoitelmaan.] Littbl. n:o 3.
Slutverserna i Kalevala. [Vieressä RS:n (Snellmannin) ruotsinnos.] Littbl. n:o 3.
Uuden Kalevalalaitoksen Kolmas Runo. [Sanaselityksineen ja loppulauseineen.] Littbl. n:o 6.
Kajaanista. [Luultavasti L:n kirjoittama.] Suometar n:o 29.
1851
Puuristi taikka Lukemista lapsille ja wanhemmille joutohetkinä siwistymisen ja tietojen awuksi. Suometar n:ot 5 ja 6.
[G.H. v. Schubert], Merenwirta. Suom. E.L. Suometar n:ot 38, 39, 41-43 ja "Lasten hupainen huvitus"-sarjan II osa.
Om Skogsfinnar och Tiggarlappar i Norge af E. Sundt. [L:n ruotsinnos.] Finl. Allm. Tidn. n:ot 49, 50, 56-59.
Ryskt, svenskt och finskt handlexicon. [Suomalaisesta osasta on alkuneljännes L:n työtä.]
Oulun Wiikko-Sanomien tilausilmoitus.] Suometar n:o 50 ja MY. n:o 51.
1852
Oulun Wiikko-Sanomia. [Suureksi osaksi L:n kirjoittamaa.]
1853
Oulun Wiikko-Sanomia. [Suureksi osaksi L:n kirjoittamaa.]
Om det Nord-Tschudiska språket. Akademisk Afhandling.
Några ord om finskans, estniskans och lappskans inbördes förhållande. Littbl. n:o 11.
1854
Kolme Päiwää Sairion Kylässä. [2. pain. 1886, myös ruotsiksi.] Raitt. Yst. Toim. I.
Ueber den Enare-lappischen Dialekt. Acta SSF. 4 ja eripainoksena.
Bref om en resa ifrån Kola till Kem. Littbl. n:o 2.
1855
Minnestal öfver Akademikern, D:r Anders Johan Sjögren, hållet vid finska vetenskapssocietetens årshögtid den 29 April 1855. Acta SSF. 4 ja eripainoksena.
[Homeros.] Odysseen vastaanotto Faiakilaisten saarella. [Runosuomennos.] Suomi 1855.
Sammatista 3 p. kesäk. [Ote kirjeestä]. Suometar n:o 24.
1856
Wilhelmi Linterin historia. Kreiwi Mannteuffelin kertomasta mukaillut E.L. [Toinen painos 1887.]
Om Finnarnes väderstreck. Öfvers. af FVS:s förh. 3.
Om de finska magiska runorna. Öfvers. af FVS:s förh. 3.
Pispa Henrikin surmavirsi. Suomi 1856.
1857
Neuwoja erästen jäkäläin käyttämisestä ruoaksi. [Toinen painos 1867, kolmas painos 1904. Sama ruotsiksi. Sama myös liitteenä OWS:ssa n:o 30 ja vähän lyhennettynä Sanomissa Turusta n:o 37, Suom. Julk. San:ssa n:o 79, Tähti-lehdessä 1867 n:o 34.]
Kauppakaari ja maakaari uudesti suomennetut. Suomi 1857.
Suomalaisia kielenoppi-sanoja. Suomi 1857.
Paavo Korhonen. - Zachris Topelius [d.ä.]. Finlands Minnesvärde Män 2.
[Katkelma L:n 4.VII.1857 Kajaanissa päivätystä kirjeestä.] Suometar n:o 28.
Mikko Mitätöin, Tiina Tyhjätär, Pietari Pölkkyinen ja Nerosen weljekset. Suometar n:o 29.
1858
Om ursprunget till Finnarnes Hiisi. Acta SSF 5.
Kasvikon oppisanoja. Suomi 1858.
Kuninkaallisen majesteetin ja valtakunnan kansliakollegian esipuhe lakikirjaan. Suomi 1858.
Tre ord om och ur finska fornsången. Littbl. n:o 11.
Andromachen varotus Hektorille. Hektorin vastaus Andromachelle. [Runosuomennoksia Iliaasta.] Veteranen.
Syksyllä. [Runomukaema.] Veteranen.
Den skendöda. [Runoruotsinnos.] Veteranen.
1859
Minkätähden kuolee Suomessa niin paljon lapsia ensimäisellä ikäwuodellansa? [Pain. uud. Suomen Julk. San. 1860 ja liitteenä v:n 1865 suom. almanakkaan. Sama ruotsiksi 1860.]
Mailman rakennosta yleisesti. [Mukaelma-suom.] OWS. n:ot 1-21, 43-52.
1860
Flora Fennica. Suomen Kasvisto. [Flora Fennica. Suomen Kasvio. Toinen laitos. Yhdessä Th. Saelanin kanssa 1866.]
Mailman rakennosta yleisesti. [Mukaelma-suom.] OWS. n:ot 1-9, 52.
1861
Mailman rakennosta yleisesti. [Mukaelma-suom.] OWS. n:ot 1-9, 11-13, 15, 18, 19, 22-39.
1862
Kalewala. Lyhennetty laitos.
Kieli-tutkimusta. [Arvostelu August Ahlqvistin teoksesta Versuch einer Mokscha-Mordvinischen Grammatik.] Mehiläinen n:o 5.
Mailman rakennosta yleisesti. [Mukaelma-suom.] OWS. n:ot 23-25, 39.
[Kielikomitean mietinnön] Reservation ja Wasta-lause [päivätty 22.IX.1862 ja L:n allekirjoittama yhdessä Z.J. Cleven ja C.G. Borgin kanssa].
1863
La'inopillinen Käsikirja Yhteiseksi siwistykseksi. Ruotsiksi kirjoittanut ja lisäyksillä korjannut Johan Philip Palmén. Suomentanut E.L.
Ilmoitus [L:n 50-vuotispäiväksi kootun rahalahjan saamisesta]. Suometar n:o 17 ja Sanomia Turusta n:o 10.
1864
[Virsiä.] Tähden n:oissa 1-2, 4-7, 9, 11-14, 17-20, 22-31, 34-36, 38, 40-44, 52.
Kanslianeuwos Elias Lönnrotin puhe entisen akatemian juhlasalissa Turussa 9.IX.1864. Tähti n:o 37.
1865
Wanhoja ja Uusia Wirsiä. Suomalaisen Wirsikirjan korjaamista warten toimittanut ja tärkeimmillä selityksillä warustanut Elias Lönnrot.
[Sjukdomsbenämningar på finska. Yhdessä E.A. Ingmanin kanssa. Sisältyy Rabben kirjoitelmaan "Om dödsorsaksbenämningarne i mortalitetstabellerna för Finland". Notisbl. f. läk. o. pharm. s. 105-109.]
[Virsiä] Tähden n:oissa 10, 15, 32, 37, 50.
1866-1880
Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Finskt-Svenskt Lexicon. I-II. [Toinen korjaamaton painos 1930.]
[Virsiä] Tähden n:oissa 3, 8, 24, 38-46, 50.
1867
Kahdeksankymmentä ja kuusi Wirttä erinäisiä tiloja warten. Wirsikirjankomitean tarkattawaksi toimittanut E.L.
Uusi Suomalainen Wirsikirja Nuottien kanssa. Armossa asetetun Komitean ehdottama. [Lönnrotin ohella toimittajina A. Ahlqvist, C.G. v. Essen, F.G. Hedberg, K.M. Kiljander, K.L. Lindström, A.B. Roos.]
"Lutherin wirsi." [Itse virsisuomennos varmasti L:n, johdanto mahdollisesti ei.] Tähti n:o 30.
[Virsiä] Tähden n:oissa 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31-33, 35, 37, 38, 40, 44, 47, 49, 50, 51, 53.
Muistutusten kirjoittajille. [Allek. E.L.] - Wika myllyssä. [Allek. L., konsepti Lönnrotiana 142:ssa.] - Pieni muistutus. [Ei allek., konsepti Lönnrotiana 142:ssa.] Tähti n:o 4.
Lasten-lukuja. I-XIV. [Kertomus.] Tähti n:ot 4-10, 40, 41, 43, 45, 46.
Wielä sananen salapoltosta; Köyhyydestä; Apuni tulee Jumalalta, joka taiwaan ja maan tehnyt on; Antakaat keisarille, kuin keisarin owat, ja Jumalalle, kuin Jumalan owat. [Ensinmainittua lukuun ottamatta on kaikissa allek. L. ja konsepti Lönnrotiana 142.ssa.] Tähti n:o 8.
1868
Kymmenen Wirttä erinäisiä tiloja varten. Wirsikirjankomitean tarkattawaksi toimittanut E.L.
Lisäyswirsiä Uuteen Suomalaiseen Wirsikirjaan Nuottien kanssa. [Suurimmaksi osaksi Lönnrotin työtä.]
Lasta nukuttaissa. Kirj. Kuuk. n:o 1.
Maria Hedrean hyvästijättövirsi. Kirj. Kuuk. n.o 7.
1869
Wiisikymmentä Wirttä wanhoista arkkiwirsistä toimittanut E.L.
Neuvoja ja varoituksia pahasta taudista. Tiedonanto lääkintölaitosten ylihallitukselta. [Sama ruotsiksi.]
Uuden Suomalaisen Wirsikirjan ehdotuksesta. Kirj. Kuuk. n:o 3.
1870
Wiisikolmatta Wirttä Enimmäksi osaksi wanhoista arkkiwirsistä korjaellut E.L.
Anmärkningar till Uusi Suomalainen Wirsikirja Nuottien kanssa.
Muutoksen ehdotuksia Uuteen Suomalaiseen Wirsikirjaan.
Kuusikolmatta Haluttua Wirttä.
Kunnioitettawat Suomalaisen Wirsikirjan komitean kanssajäsenet! E.L.
Juhlarunoelma, lausuttu Ylioppilashuoneen vihkijäisissä.
1871
Uusi Suomalainen Wirsikirja. Armossa asetetun Komitean Toinen ehdotus. [Suureksi osaksi Lönnrotin työtä.]
1872
Suomalainen Wirsikirja wäliaikaiseksi tarpeeksi.
Uuden Suomettaren Toimitukselle. [U. Cygnaeuksen puolustus.] U. Suometar n:o 94.
[Wenäjän Karjalasta. I Matkustus Wuoniseen. II. Runolaulaja Arhippa. Annikka V, s. 180-184. Eivät liene Lönnrotin, vaan Tuokon suomentamia.]
1873
Herran rukous. [Virsi.] Taidearpajaisten tilapäälehti Concordia 25.III.1873.
[Matka-Lauluja tiellä Taivaalliseen Sioniin. Neljäs, korjattu painos. Esipuheessa mainittu, että se on Lönnrotin korjaama.]
1874
Kolme wiidettä Elias Lönnrotin kääntämää Uutta Suomalaista Wirttä, jotka saksalaisesta wirsiaarteesta walitsi ja alkuperäisillä, rythmillisillä nuoteilla warusti O. I. Colliander.
1875
Lasta nukuttaissa ja Lähetyswirsi. [Ynnä Knut L. Lindströmin laatimat ruotsinnokset.] Album utg. af Nyländningar VI.
1876
Kertomus Suomalaisen virsikirjan toimesta. Kirj. Kuuk. n:o 2.
Ensimmäisen yleisen seurakuntakokouksen Suomalaisen Virsikirjan tarkastusta varten asettaman valiokunnan lausunto 21.VI.1876. [Ainoana allekirjoittajana Elias Lönnrot.]
1877
Kaksi virttä elonkorjuun ajaksi. Suomen Kirkkosanomia n:o 15.
[Julkinen kiitos 75-vuotispäivän kunnianosoituksista, mm. H:fors Dagblad n:o 99.]
1878
J.W. Hirvosen "Hallelujassa" 6 L:n sepittämää virttä, joista yksi, n:o 77, ei liene muualla painettuna.
1880
Suomen kansan muinaisia loitsurunoja.
Kolme kuukautta Venäjän Karjalan pohjois-osissa. Pehr Brahes minne.
1881
Turo, kuun ja auringon pelastaja. Inkerin kansanrunoista kokoonsovittanut E.L.
[Ylioppilas-Albumi] J.V. Snellmanin täyttäessä seitsemänkymmentäviisi vuotta 18 12/V 81.
1882
[L:n pyynnön, ettei häntä tultaisi onnittelemaan Eliaksen päivänä, julkaisivat useat lehdet, mm. U. Suometar n:o 86, Morgonbladet n:o 85 A.]
[L:n kiitos 80-vuotisjuhlista, mm. U. Suometar n:o 103, H:fors Dagblad n:o 130.]
1883
Wäliaikainen Suomalainen Wirsikirja. Uudestaan korjattu ja neliäänisillä nuoteilla warustettu laitos.

Lyhenteet:
Acta SFF=Acta Societatis Scientiarum Fennicae
BT=Borgå Tidning
Finl. Allm. Tidn.= Finlands Allmänna Tidning
F. Läkare-S:s Handl. = Finska Läkare-Sällskapets Handlingar
FVS = Finska Vetenskaps-societeten
Hels. Tidn. = Helsingfors Tidningar
HMbl. = Helsingfors Morgonblad
Kirj. Kuuk. = Kirjallinen Kuukauslehti
Littbl. = Litteraturblad
MY = Maamiehen Ystävä
Notisbl. f. läk. o. pharm. = Notisblad för läkare och pharmaceuter
OWS = Oulun Wiikko-Sanomia
SSW = Sanan Saattaja Wiipurista

(Lönnrotin aika. Kalevalaseuran vuosikirja 64. Toim. Pekka Laaksonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1984.)

Etusivulle * Sivun alkuun
Kirjallinen tuotanto   Elämä   Tiesitkö?   Kuvasto   Käsikirjoituksia   SKS:n Lönnrot-julkaisuja     Lönnrot-linkkejä