SKS
Finska Litteratursällskapet
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation
Medlemmar
 

Medlemmarna i Finska Litteratursällskapets är kallade medlemmar. Sällskapets styrelse god-känner förslag till medlemmar med personuppgifter och motiveringar. I juni 2013 har Sällskapet 2 981 medlemmar.

Utöver medlemmarna har Sällskapet även 210 korresponderande medlemmar. Till korresponderande medlemmar kallar Sällskapets delegation utlänningar som är förtrogna med Finland och vårt lands kultur samt verkar för Sällskapets syften. SKS har sju hedersmedlemmar.

Medlemsavgift för år 2013 är 35 euro; studerande, forskarstuderande, pensionärer och arbetslösa 20 euro.

Medlemsförmåner

Medlemmarna får 25 procents rabatt på Sällskapets publikationer i SKS egen bokhandel (Mariegatan 7, Helsingfors, öppen mån–fre 11–17, ons 11–18. Obs! 1.6.–21.6. och 1.–31.8. mån–fre 11–17, 25.6.–31.7. bokhandeln är stängd) eller i Vetenskapsbokhandeln (Kyrkogatan 14, Helsingfors, öppen mån 10–17, tis–fre 10–16.30).