SKS:n pääsivulle
Finska Litteratursällskapet
 
tillbaka framsidan
 

 

Kontaktinformation

Internationella SKS

 

Finska Litteratursällskapet främjar forskningen i finländsk kultur och verkar för att göra den internationellt känd.

De korresponderande medlemmarna utgör här vårt pålitliga internationella nätverk.

SKS deltar också i olika internationella forskningsprojekt. För närvarande gäller de forskningsprojekt som SKS koordinerar det finländska samhällets ökande boklighet , den muntliga traditionens former, den muntliga traditionens historia, diktningen på kalevalameter och till en del Sällskapets egen historia.

Den traditionsforskning som bedrivs vid SKS har alltid varit internationellt känd och uppskattad. Materialet i Sällskapets arkiv är huvudsakligen på finska.

Samlingarna vid SKS bibliotek är unika. Intresseområden omfattar inhemsk litteratur och litteraturforskning samt kulturforskning. De kulturvetenskapliga samlingarna innefattar böcker och tidskrifter från flera olika kultur- och språkområden.

Publikationsavdelningen utger och distribuerar humanistisk vetenskaplig litteratur på även andra språk än finska.

SKS producerar i allt större utsträckning webbpublikationer, på också andra språk än finska.

FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur är en välkänd internationell aktör som ger stöd till översättning och publicering av litteratur och arbetar för att öka kännedomen om Finlands litteratur i andra länder. FILI arrangerar litteraturevenemang i olika delar av världen och ansvarar för administreringen av tidskriften Books from Finland.