SKS
Finska Litteratursällskapet
 
tillbaka framsidan 
 
Finska Litteratursällskapet, SKS
Kontaktinformation
 

SKS är en internationell forskningsinstitution, en nationell minnesorganisation och en riksomfattande kulturinrättning.

SKS omfattar:

Sällskapets centrala funktioner knyter an till forskning i folktradition, språk och litteratur och syftar till att främja kännedomen om dem.

Finska Litteratursällskapet är grundat 1831. Det finska ordet kirjallisuus för litteratur i Sällskapets finska namn skapades av Elias Lönnrot.

 

  Historia
Organisationen
Ledning
Medlemmar
Pris och stipendier