SKS
Finska Litteratursällskapet
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation

Besök

 

Både enskilda besökare och grupper är välkomna att bekanta sig med Finska Litteratursällskapets verksamhet. Framför allt när det gäller grupper är det alltid klokt att i god tid i förväg avtala om besök.

Att komma ihåg för den som planerar ett besök:

  • beskrivning av gruppen och antalet besökare
  • kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer)
  • önskad besökstid/tider (datum, klockslag)
  • önskemål om vad besöket skall omfatta (allmän presentation, viss avdelning/avdelningar)
  • önskat presentationsspråk

Kontakta SKS på e-postadressen tiedotus eller telefon 0201 131 231