SKS
dotMaterial
 
tillbaka framsidan
 

 

Kontaktinformation

Materialsamlingarna

 

Arkivmaterial

SKS arkiv visar på den bokliga kulturens ursprung och öppnar dörrarna till förståelse för livet i dag. Samlingarna av folklore och muntlig tradition finns i Folkminnesarkivet. Författarnas, forskarnas och föreningarnas dokumentation samt de historiska dokument som gäller SKS egen verksamhet finns i Litteraturarkivet.

Bibliotekets samlingar

SKS bibliotek är ett specialbibliotek där samlingarnas centrala teman är inhemsk skönlitteratur, litteraturforskning och kulturforskning.

Databaser och webbmaterial

Utöver traditionellt, tryckt material erbjuder SKS också mycket elektroniskt material på webben, som databaser, e-tidningar och e-böcker. En sammanfattande webbsida av materialet samt det mesta av detta material finns endast på finska.

Informationspaket

Informationspaket utifrån SKS material ger i ett nötskal svaret på vanliga frågor om finländsk kultur. Varför firas Kalevaladagen den 28 februari? Vem har översatt verk av J. L. Runeberg? Hurdan var Elias Lönnrots besvärligaste resa för att samla folkdikter? Vad allt hör till tiden kring jul? SKS informationspaket finns endast på finska med undantag för Kalevalapaketet.