SKS
Kontaktinformation
 
tillbaka framsidan 
 

 

Finska Litteratursällskapet
 

huvudbyggnaden: Regeringsgatan 1, Helsingfors
post: PB 259, 00171 Helsingfors

telefon: 0201 131 231*
e-post: sks@finlit.fi

personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@finlit.fi

* Priset från fasta nätet är 8,28 cent/samtal + 1,48 cent/min och från mobila nätet 8,28 cent/samtal + 16,56 cent/min.

 


Avdelningar:

  Fråga SKS