SKS
Tjänst
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation

Lokaler och utrustning för biblioteks- och
arkivanvändare

 

SKS kunder kan arbeta i följande lokaler:

 • Folkminnesarkivet
 • Forskarsalen på litteraturarkivet
 • Biblioteket
 •  

   

  Folkminnesarkivet

  Folkminnesarkivets arkivrum ligger i SKS huvudbyggnad på Regeringsgatan 1 i första våningen till höger; nr 1 på kartan.

  Kontaktuppgifter och öppettider

  I arkivet:

  • finns flera platser för besökare; meddela gärna i förväg om besök
  • finns en läsapparat för mikrofilmer och två terminaler för besökare
  • står mikrofilmkort, digitalt material och vid särskild överenskommelse också manuskript till besökarnas förfogande
  • kan kopior fås endast på beställning
  • besökarna kan använda sin egen bärbara dator
  • materialbeställningar måste göras föregående vardag före kl. 15.

  Det är bra att boka sitt besök i förväg. Besök till bildarkiv måste bokas i förväg.

   

   

  Forskarsalen på litteraturarkivet

  Forskarsalen på Litteraturarkivet ligger i andra våningen på Mariegatan 19 E (på innergården), nr 4 på kartan.

  Kontaktuppgifter och öppettider

  • Här kan man forska i litteraturarkivets arkivmaterial för allmänt bruk.
  • Salen har 9 platser och 3 läsapparater för mikrofilm, en av dessa med skrivare. Därtill finns en dator för arkivbesökare med vilken man kan läsa, se och lyssna på digitalt material. Man kan här även använda sin egen bärbara dator.
  • Det är möjligt att ta avgiftsbelagda kopior av materialet förutsatt att kopiering är tillåtet inom ramen för datasekretessbestämmelserna och gällande lagstiftning och utan att materialet skadas. Även personalen står till tjänst med fotokopieringen.

   

   

  Biblioteket

  Biblioteket ligger i SKS huvudbyggnad på Regeringsgatan 1, första våningen. Nr 1 på kartan.

  Kontaktuppgifter och öppettider

  I entréhallen finns en obemannad garderob med låsbara skåp.

  Biblioteket har utrymmen i två våningar. Låneexpeditionen och handbiblioteket ligger på första våningen och samlingarna finns på båttenvåningen.

  Lokaliteter och utrustning:

  • låneexpedition (1. vån.)
  • handbiblioteket (1. vån.)
  • läsesal (1. vån.)
  • samlingarna (båttenvån.)
  • läsplatser
  • kopieringsmaskin (båttenvån.)
   kopieringskort finns att köpa i låneexpeditionen
  • datorer
   kunddatorerna är kopplade till kopieringsapparaten och printer

  Besökare kan använda sina egna laptop och via trådlöst nät logga in sig i bibliotekets elektroniska material.