SKS
Tjänst
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation

SKS:s informationstjänst

 

SKS:s olika arkiv och bibliotek står till tjänst när det gäller folkloristik/etnologi, kulturforskning, finländsk skönlitteratur och litteraturforskning.

Frågor om översättning av inhemsk litteratur besvaras av FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur. I vår bokhandel kan man få närmare uppgifter om böcker utgivna av SKS.

 

Lokaler och utrustning
Serviceavgifter
Serviceblanketter

Rådgivning samt informationssökning på egen hand

Personalen vid kundtjänsten ger råd om informationssökning och Finska Litteratursällskapets samlingar, arkivmaterial, kataloger och apparater avsedda för besökarna. En del av SKS informationskällor är fritt tillgängliga på webben, en del kan användas endast i lokaler avsedda för SKS besökare. På biblioteket och i arkiven kan man också boka tid för personlig handledning i informationssökning.

 • På sidan Verkkoaineistot (webbmaterial) ges på finska länkar till SKS källor med webbinformation.

 

Informationstjänstuppdrag

Den som vill få uppgifter om Sällskapets samlingar, arkivmaterial och verksamhet kan vända sig till SKS informationstjänst.

Informatikerna på biblioteket gör informationssökningar och litteraturutredningar på bibliotekets samlingar samt de inhemska och utländska databaser som biblioteket kan utnyttja. Personalen på arkiven sammanställer preliminära utredningar och informationssökningar i register, kartotek och arkivdatabaser.

För informationssökning debiteras vanligen ingen avgift. Men för omfattande utredningar görs separata överenskommelser, och debiteringen följer prislistan för tjänster.

Ett informationstjänstuppdrag kan ges

 • biblioteket på en www-blankett
 • med e-post; vid behov bifogas en önskan om utredningens omfattning, syftet med informationen (t.ex. forskning, publikation eller eget bruk), begränsning av källmaterialet (språk, tidpunkt för publicering) samt uppgifter om källor som redan har utnyttjats.
  - kirjasto@finlit.fi,
  - kansanrunousarkisto@finlit.fi,
  - kirjallisuusarkisto@finlit.fi,
  - sks@finlit.fi.
 • per telefon till informationstjänsten för:
  - litteraturforskning 0201 131 271
  - kulturforskning 0201 131 274
  - folkminnesarkivet 0201 131 240
  - litteraturarkivet 0201 131 262
  - SKS växel 0201 131 231.
 • " vid ett besök på någon av SKS servicepunkter in the SKS.

Biblioteket deltar också i bibliotekens gemensamma digitala referenstjänst Fråga bibliotekarien.

 

Utbildning av biblioteksanvändare

Biblioteket ger bibliotekskunderna användarutbildning. Studentgrupper och andra smågrupper kan boka tid för detta hos informatikern.

Biblioteket meddelar också undervisning i informationssökning som hör till studierna i folkloristik vid Helsingfors universitet.