SKS
dotTjänst
 
tillbaka framsidan
 

 

Kontaktinformation

SKS till er tjänst

palvelee

Kontaktinformation
Kommentarer och frågor

 

Materialtjänst

SKS svarar på frågor om litteratur och litteraturforskning samt om folkloristik och kulturforskning På kundtjänsten för arkiven och biblioteket ges råd om hur samlingarna kan utnyttjas

För att låna ur bibliotekets samlingar behöver man Helka-bibliotekskort eller smartkortet UniCard.

Materialet i SKS olika arkiv kan studeras i arkivens forskarsalar. SKS litteraturarkiv sänder mikrofilmer som fjärrlån till arkiv, bibliotek och museer.

SKS böcker

SKS bokhandel finns i SKS Bokhuset, Mariegatan 3. I nätbokhandeln kan du bekanta dig med SKS publikationer och göra inköp på webben. SKS bokhandel på webben står än så länge till din tjänst på finska eller engelska.

Pris, stipendier, och understöd

Finska Litteratursällskapet har fem fonder som delar ut pris och stipendier för forskningsinsatser på Sällskapets viktigaste områden, samt ger ekonomiskt stöd for studerande på Sällskapets centrala områden.

FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur delar årligen ut översättningsstöd för översättning av finländsk litteratur till andra språk samt för översättning till finska av utländsk skön- och faktalitteratur.

Medlemstjänster

Medlemmar och korresponderande medlemmar i SKS kan meddela om adressändringar och förändrad kontaktinformation antingen per e-post på adressen tiedotus@finlit.fi eller med att fylla i ändringarna på www-blanketten.

Besök

Både enskilda gäster och grupper är välkomna att bekanta sig med SKS:s verksamhet.