SKS
Forskning
 
tillbaka framsidan
 

 

Kontaktinformation

Forskningsprojekt

 

SKS forsknings- och publikationsprojekt | Samarbetsprojekt | Forskningsnätverk

SKS utgör placeringsorten för grundforskningsprojekt på sina verksamhetsområden och genomför samarbetsprojekt tillsammans med finländska och utländska universitet. Vid SKS verkar dessutom Biograficentret och Edith – kritiska utgåvor av finsk litteratur.

SKS forsknings- och publikationsprojekt

Kritisk utgåva av Aleksis Kivis pjäs Karkurit (2013–2015)

 • huvudredaktör: professor Riitta Pohjola-Skarp
 • redaktionskommittén: professor Jyrki Nummi, redaktionschef Sakari Katajamäki, forskare Ossi Kokko, specialforskare Petri Lauerma, professor emeritus Juhani Niemi, docent Pentti Paavolainen, professor Riitta Pohjola-Skarp
 • finansiering: Undervisnings- och kulturministeriet, Kone Stiftelse, Finska Kulturfonden, SKS
 • placeringsort: SKS, Edith - kritiska utgåvor av finsk litteratur

Kritisk utgåva av Aleksis Kivis Kihlaus, Leo ja Liina och Selman juonet (2012–2014)

 • huvudredaktör: docent Pentti Paavolainen
 • redaktionskommittén: professor Jyrki Nummi, redaktionschef Sakari Katajamäki, forskare Ossi Kokko, specialforskare Petri Lauerma, professor emeritus Juhani Niemi, docent Pentti Paavolainen, professor Riitta Pohjola-Skarp
 • finansiering: Undervisnings- och kulturministeriet, Kone Stiftelse, Finska Kulturfonden, SKS
 • placeringsort: SKS, Edith - kritiska utgåvor av finsk litteratur

Kritisk utgåva av Aleksis Kivis pjäs Kullervo (2010–2012)

 • huvudredaktör: professor Jyrki Nummi
 • redaktionskommittén: professor Jyrki Nummi, redaktionschef Sakari Katajamäki, forskare Ossi Kokko, specialforskare Petri Lauerma, professor emeritus Juhani Niemi, docent Pentti Paavolainen, professor Riitta Pohjola-Skarp
 • finansiering: Undervisnings- och kulturministeriet, Kone Stiftelse, Finska Kulturfonden, WSOYs litteraturstiftelse, SKS
 • placeringsort: SKS, Edith - kritiska utgåvor av finsk litteratur

Kritisk utgåva av Aleksis Kivis brev (2010–2012)

 • huvudredaktör: professor emeritus Juhani Niemi
 • redaktionskommittén: professor Jyrki Nummi, redaktionschef Sakari Katajamäki, forskare Ossi Kokko, specialforskare Petri Lauerma, professor emeritus Juhani Niemi, docent Pentti Paavolainen, professor Riitta Pohjola-Skarp
 • finansiering: Undervisnings- och kulturministeriet, Kone Stiftelse, WSOYs litteraturstiftelse, SKS
 • placeringsort: SKS, Edith - kritiska utgåvor av finsk litteratur

Kritisk utgåva av Aleksis Kivis pjäs Olviretki Schleusingenissa (2011–)

 • huvudredaktör: professor Jyrki Nummi
 • redaktionskommittén: professor Jyrki Nummi, redaktionschef Sakari Katajamäki, forskare Ossi Kokko, specialforskare Petri Lauerma, professor emeritus Juhani Niemi, docent Pentti Paavolainen, professor Riitta Pohjola-Skarp
 • finansiering: Undervisnings- och kulturministeriet, Kone Stiftelse, Finska Kulturfonden, SKS
 • placeringsort: SKS, Edith - kritiska utgåvor av finsk litteratur

Biografi över Matti Kuusi (2008–2013)

 • projektledare: generalsekreterare, docent Tuomas M. S. Lehtonen
 • ansvarig forskare: docent Tellervo Krogerus
 • finansiering: Alfred Kordelin Stiftelse, SKS
 • placeringsort: SKS

Digitalisering och indexering av diktning på kalevalameter (–2009)

 • projektledare: docent Lauri Harvilahti
 • forskningsteam: Irma-Riitta Järvinen, Jukka Saarinen, Senni Timonen
 • finansiering: SKS
 • placeringsort: SKS

En vetenskaplig utgåva av Elias Lönnrots korrespondens (2005–2010)

 • projektledare: generalsekreterare Tuomas M. S. Lehtonen
 • forskningsteam: Raija Majamaa, Anna-Mari Vesterinen
 • finansiering: Alfred Kordelin Stiftelse, Jenny och Antti Wihuri Stiftelse, SKS
 • placeringsort: SKS

Finska Litteratursällskapets historia (2008–2014)

 • projektledare: Historiekommittén
 • forskningsteam: Kai Häggman, Klaus Krohn
 • finansiering: SKS
 • placeringsort: SKS

Forsknings- och publiceringsprojektet Moninainen Suomi (Det mångfasetterade Finland) (2008–2010) (Kansallisbiografia II) [Finlands nationalbiografi II]

 • huvudredaktör: professor Seppo Hentilä
 • redaktion: Seppo Hentilä, Anu Koivunen, Laura Kolbe, Marko Lamberg, Irma Sulkunen, Tuomas M. S. Lehtonen, Päivi Vallisaari, Kirsi Keravuori
 • finansiering: Jenny och Antti Wihuri Stiftelse, Undervisningsministeriet, SKS
 • placeringsort: SKS, Biograficentrum

Forsknings- och publiceringsprojektet Suomi sisältä ja ulkoa (Finland utan och innan) (2008–2011)

 • projektledare: docent Anu Koivunen
 • forskningsteam: Marja Jalava, Anu Koivunen, Olli Löytty, Juha Sihvola, Hanna Snellman, Hanna Suutela, Tuomas M. S. Lehtonen
 • finansiering: Alfred Kordelin Stiftelse
 • placeringsort: SKS

Forsknings- och publiceringsprojektet Suomen talouselämän vaikuttajat (Näringslivets påverkare i Finland) (2008–2010)

 • huvudredaktör: professor Ilkka Nummela
 • redaktion: Ilkka Nummela, Susanna Fellman, Jari Ojala, Kirsi Keravuori
 • finansiering: flera stiftelser genom Ekonomisk-historiska föreningen i Finland
 • placeringsort: SKS, Biograficentrum

Nordic Centre for Medieval Studies, NCMS, Centre of Excellence (2005–2010)

 • ledare: docent Tuomas M. S. Lehtonen, professor Lars Boje Mortensen, University of Southern Denmark, Odensee
 • institutioner: Helsinki (SKS, University of Helsinki), University of Bergen (CMS), University of Southern Denmark, University of Gothenburg
 • finansiering: Nordforsk

Publiceringsprojektet Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721 (Åbo stifts herdaminne 1554–1721) (2008–2010)

 • finansiering: Jenny och Antti Wihuri Stiftelse
 • placeringsort: SKS, Biograficentrum

Runosångsprojektet – ett forsknings- och utgivningsprojekt (2002–2010)

 • ansvarig ledare: docent, huvudsekreterare Tuomas M. S. Lehtonen
 • forskare: Irma-Riitta Järvinen (folkloristik), Linda Kaljundi (historia), Kati Kallio (folkloristik), Ilkka Leskelä (samhällshistoria), Senni Timonen
 • finansiering: flera stiftelser för kultur i Finland, SKS
 • placeringsort: SKS

Skriftlig och muntlig kultur på medeltiden och i början av den nya tiden: det kulturella utbytet, språkvärldarna och de kommunikativa nätverken i Östersjöländerna (2011–2014)

 • ansvarig ledare: docent, huvudsekreterare Tuomas M. S. Lehtonen
 • forskare: Irma-Riitta Järvinen (folkloristik), Linda Kaljundi (historia), Kati Kallio (folkloristik), Ilkka Leskelä (samhällshistoria), Senni Timonen (folkloristik)
 • finansiering: Finlands Akademi
 • placeringsort: SKS

Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa (2006–2009)

 • johtaja: professori Pertti Anttonen
 • tutkimusryhmä: Kati Heinonen, Niina Hämäläinen, Jouni Hyvönen, Pekka Tolonen
 • rahoitus: Suomen Akatemia
 • sijoituspaikka: Jyväskylän yliopisto

Samarbetsprojekt

FinnONTO: National Semantic Web Ontology Project in Finland (2008–2010)

 • projektledare: professori Eero Hyvönen
 • SKS representanterna: Lauri Harvilahti, Heli Kautonen
 • finansiering: Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
 • placeringsort: Semantic Computing Research Group (SeCo)

Skriftlig kultur och autodidakter i 1800-talets Finland (2008–2011)

 • projektledare: professor Lea Laitinen
 • forskningsteam: Kaisa Kauranen, Kati Mikkola, Jyrki Hakapää
 • finansiering: Finlands Akademi
 • placeringsort: Helsingfors universitet

Forskningsnätverk

Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (Utbredningen av literarisering bland män av folket i 1800-talets Finland)

Variantti (forskarnätverk för textkritik och vetenskapliga utgåvor) 

Vetenskaplig expertis