SKS
Forskning
 
tillbaka framsidan
 

 

Kontaktinformation

Forskningsverksamheten vid SKS

 

Finska Litteratursällskapet ägnar sig åt och stödjer finsk kultur med tonvikt på tvärvetenskapliga forskningsprojekt som gäller folkloristik, litteratur och det finska språket. Ett flertal av dessa projekt vid SKS utnyttjar Sällskapets eget arkivmaterial. En del projekt går även ut på att omarbeta stora arkivsamlingar så att de lämpar sig för forskarnas behov. En central uppgift för forskningsmiljön vid SKS har varit att upprätthålla en vetenskaplig infrastruktur på lång sikt.

De främsta temana inom forskningen är följande:

  • växelverkan mellan skriftlig och oral kultur
  • forskning i gammal folkdiktning och sångkultur
  • forskning i oral tradition
  • vetenskapliga utgåvor av litteratur
  • den kulturella mångfalden


 

Forskningsprojekt
Vetenskaplig expertis
Pris och stipendier
Materialsamlingarna
SKS Books

Biograficentrum
Edith

FOHN Oral Historia Närverket i Finland