SKS
Biblioteket
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation
Utlåning
 

Bibliotekets samlingar är tillgängliga i biblioteket genom utlåning hem eller till läsesalen.

Litteraturen på de viktigaste områdena finns i första hand i de öppna samlingarna.

Beställningar från magasinet

Material från bibliotekets magasin skall beställas på förhand via Helka-databasen.

Utlåningstid

Lånetiden är 28 dygn. Uppslagsverk, de nyaste numren av tidskrifter, publikationer som ingår i specialsamlingarna och verk som utkommit före år 1900 lämnas ut enbart till läsesalen.


  Bibliotekskort
Förnyande av lån och återlämning
Reservering
Serviceavgifter