SKS
Biblioteket
 
tillbaka framsidan
  palkki

 

Kontaktinformation

Samlingarna

 

Bibliotekets samlingar utgörs huvudsakligen av inhemsk skönlitteratur, litteraturforskning och kulturforskning. Samlingarna omfattar cirka 230 000 volymer. Härtill kommer material på webben. Samlingarna av skönlitteratur och litteraturforskning finns på allmänna avdelningen (Regeringsgatan 1, första våningen) och samlingarna av kulturforskning på etnologiska avdelningen (Regeringsgatan 1, fjärde våningen).

Katalogen över bibliotekets samlingar sedan 1992 finns i den gemensamma databasen Helka. En del av de äldre kataloguppgifterna finns fortfarande bara i kartoteken (det alfabetiska huvudkartoteket finns på låneexpeditionen, ämneskartoteket på etnologiska avdelningen).

Anskaffning av litteratur sker utifrån gällande anskaffningsprogram. Kunderna kan lämna in förslag om anskaffningar på en webblankett eller på en pappersblankett som fås på biblioteket.