SKS
Biblioteket
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation
Ämnesordsregister
 

Specialordlistorna i SKS bibliotek

Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto (tesaurus för litteraturforskning) och
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto (tesaurus för kulturforskning)


är webbordlistor, i vilka man kan söka referensord i alfabetisk ordning eller som ordsökning. Ordlistorna på webben uppdateras och publiceras inte i tryckt form. En tidigare version av referensordlistan med avseende på forskningen i olika slag av kultur har getts ut i tryck under namnet Perinnetieteiden asiasanasto (tesaurus för traditionsvetenskap), (Helsinki: Kirjastopalvelu, 1994).

Referensordlistorna används för beskrivning av innehåll och tematisk informationssökning. SKS bibliotek utnyttjar dem för att indexera sitt material i Helka och Arto.