SKS:n pääsivulle
Biblioteket
 
tillbaka framsidan 
på svenska   in English   suomeksi  


Biblioteket

Kontaktinformation
 

Finska Litteratursällskapets bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på forskning i inhemsk litteratur samt kulturforskning. Biblioteket är en del av de vetenskapliga bibliotekens nätverk och betjänar forskare, universitetsstuderande och övriga intresserade.

Biblioteket lånar ut böcker och ger fjärrlån. Bibliotekets katalog över samlingarna ingår i Helka, samkatalog för biblioteken vid Helsingfors universitet. Referensuppgifter om böcker och tidskrifter ingår även i universitetsbibliotekens samkatalog Linda. Ett Helka-bibliotekskort berättigar till lån från SKS bibliotek. 
  Samlingarna
Utlåning
Fjärrlån
Informationtjänst
Ämnesordregister