SKS:n pääsivulle
Litteraturarkivet
 
tillbaka framsidan 
på svenska   in English   suomeksi  


Litteraturarkivet

Kontaktinformation
 
Litteraturarkivet är ett specialarkiv för finländsk men främst finsk litteratur och kultur, och det har verkat som en självständig avdelning inom Finska Litteratursällskapet sedan 1971. Arkivet samlar in källmaterial för forskningen på sitt ämnesområde, sörjer för att materialsamlingarna bevaras och är lätt tillgängliga, informerar om sina samlingar samt står till tjänst för forskare, inrättningar, medier och övriga arkivanvändare. Det verkar också som en forskningsinstitution och erbjuder studerande praktikantplatser.


  Material och register
Arkivets funktion