SKS
Folkminnesarkivet
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation
Arkivet i Joensuu
 

Avdelningen av arkivet i Joensuu samlar in och bevarar folklore och muntlig historia från områden i särskilt östra Finland. I arkivet finns kopior på mikrofilm av handskriftsmaterialet i Folkminnesarkivet; man kan även utnyttja nytt material i digitaliserad form.

Tyngdpunkten i arkivets verksamhet är samarbetet med Joensuu universitet och andra lokala aktörer. Vid sidan av forskare och studerande betjänar arkivet i Joensuu också alla som är intresserade av folklore och traditioner. Besökarna på arkivet kan även utnyttja de databaser som det upprätthåller tillsammans med Folkminnesarkivet i Helsingfors.

Arkivet i Joensuu ligger på universitetsområdet i landsarkivets hus.