SKS
Folkminnesarkivet
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation
Insamlingsanvisningar
 

Folkminnesarkivet tar fortlöpande emot muntlig tradition i form av manuskript, bilder och ljudinspelningar. Den som är intresserad av att dokumentera folktraditioner kan skicka material till arkivet. Folkminnesarkivet samlar in folklore i olika former (bl.a. berättelser, föreställningar, vitsar, sånger, ordstäv), biografier, uppgifter om traditioner kring firande av högtidsdagar och bemärkelsedagar samt muntlig historia (oral history) om människors vardag i ett perspektiv underifrån.

Uppgifter om aktuella insamlingar finns på insamlingssidorna (bara på finska).

Ytterligare uppgifter:
    SKS/Folkminnesarkivet
    PB 259
    00171 HELSINGFORS
    kansanrunousarkisto@finlit.fi


  Insamlingar
(på finska)