SKS:n pääsivulle
Folkminnesarkivet
 
tillbaka framsidan 
på svenska   in English   suomeksi  


Folkminnesarkivet

Kontaktinformation
 
Folkminnesarkivet är ett centralarkiv för forskningen i finsk folktradition och folkloristik; det blev en egen avdelning inom Finska Litteratursällskapet 1934. Arkivet dokumenterar traditioner för eftervärlden samt bistår forskare, institutioner, massmedier och andra intresserade. Arkivet bedriver forskning tillsammans med både finländska och internationella aktörer samt sammanställer publikationer om folkliga traditioner. En avdelning av Folkminnesarkivet finns sedan år 1981 i Joensuu.

Folkminnesarkivet samlar in material om folklore och muntlig historia med olika metoder. I dag utgör handledd insamlingsverksamhet tyngdpunkten i den systematiska traditionsinsamlingen som täcker hela landet. Arkivet upprätthåller även aktivt ett eget nätverk av informanter.


  Material och register
Arkivets funktion
Insamlingsanvisningar
Lokaler och utrustning
Arkivet i Joensuu