SKS
Arkiven
 
tillbaka framsidan
 

 

Kontaktinformation

Användningen av arkiven

 

Finska Litteratursällskapets folkminnesarkiv och litteraturarkiv är öppna för alla, och deras material kan till största delen fritt utnyttjas av forskare. Ursprungligt material kan studeras i forskarsalarna, men det lånas inte ut utanför arkiven. Mikrofilmer kan beställas till arkiv, bibliotek och museer som fjärrlån. Det är möjligt att få avgiftsbelagda kopior av mikrofilmer och annat material i gott skick. För publicering krävs alltid arkivets tillstånd, och för material som faller under upphovsrätten fordras även rättsinnehavarens tillstånd.

 

Anvisningar för den som
använder arkiven

Regler och begränsningar
Forskning och publicering
Kopieringstjänster,
kopiering och fjärrlån

SKS serviceavgifter