(I890)
SKS saa oman
huoneuksen
(1934)
Talo käy ahtaaksi
(1950-1962)
Avajais- juhlallisuuksia
arkistoissa
(1962-1978)
Julkisivuremontteja
(2006-2009)
Suuri saneeraus
SKS

Tekijät

SKS:n talon historia

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa, mutta sitä saa vapaasti käyttää, kun mainitsee lähteen. Aineistoa ei saa uudelleen julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)

Käsikirjoitus   Klaus Krohn ja Laura Tikkanen
Kuvat   SKS, kansanrunousarkisto ja kirjallisuusarkisto, Museovirasto
ja Otavan kuva-arkisto
Graafinen suunnittelu ja tekninen toteutus   Leena Lahti / Lala Design
Julkaistu   2010
URL   www.finlit.fi/seura/talonhistoria/
URN   URN:NBN:fi:sks-201008231000

Viittaaminen

Lyhyt viittaus (esimerkiksi lehdessä)   SKS:n talon historia -verkkojulkaisu, 2010 tai www.finlit.fi/seura/talonhistoria.
Laaja viittaus (esimerkiksi opinnäytteessä):   Krohn, Klaus ja Tikkanen, Laura: SKS:n talon historia. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. [Viitattu 8.10.2010.] Saatavissa: http://www.finlit.fi/seura/talonhistoria/. URN:NBN:fi:sks-201008231000.
SKS:n historia -tutkimushanke   Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran historia (2008–2014)