(I890)
SKS saa oman
huoneuksen
(1934)
Talo käy ahtaaksi
(1950-1962)
Avajais- juhlallisuuksia
arkistoissa
(1962-1978)
Julkisivuremontteja
(2006-2009)
Suuri saneeraus
SKS

Lähteet

Arkistolähteet

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA).
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto: SKS:n talon rakennushanke 1886–1891, s.a.; SKS:n talon henkikirjoitukseen liittyvät asiakirjat 1890–1900, 1947–1983; Vuokrasopimukset SKS:n ja vuokralaisten välillä 1890–1900, 1941–1947; Muut huoneiden vuokraamiseen ja käyttöön liittyvät asiakirjat 1895, 1926; Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran taloustoimikunnan kokousten pöytäkirjat ja liitteet 1892–1903; Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valmistusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat ja liitteet 1903–1910; Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valmistusvaliokunnan ja valmistus- ja talousvaliokunnan kokousten pöytäkirjat ja liitteet 1910–1920; Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran johtokunnan kokousten pöytäkirjat ja liitteet 1920–1971; SKS:n kokoelmien evakuointi ja väestönsuojelu 1939–1944; Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hallituksen kokousten pöytäkirjat ja liitteet 1971–1998.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto (SKS KRA): Kalajoki. Kilpinen, Efr. KRK 209:15. 1935.

Kansallisarkisto. Senaatin talousosaston arkisto: Anomus- ja valitusdiaari 1887; Anomus- ja valitusaktit 1887

Painetut lähteet

Haila, S. 1998. Suomalaisuutta rakentamassa. Arkkitehti Sebastian Gripenberg kulttuurifennomanian lipunkantajana. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Halila, Aimo 1990. Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto 1918–1988. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hirvonen, M., Makkonen, A. & Nybondas, A. 1981. 15 vuosikymmentä. Kirjallisia dokumentteja erään seuran historiasta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Laaksonen, P. 1980. SKS:n talo 90-vuotias. SKS: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenlehti. 2/1980. s. 4–10.

Ladun hiihdin. Kuvakertomus 125-vuotistaipaleelta (toim. Matti Kuusi). Helsinki 1956: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Niskanen, Aino 1978. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talo. Arkkitehtuurihistoriallinen analyysi ja käyttösuunnitelma. Diplomityö; selvitysosa prof. Henrik Liliuksen ohjaamana.

SKS 1980. Otteita toimintakertomuksesta 1979. SKS: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenlehti. 1/1980. s. 16–30.

SKS 1984. Otteita toimintakertomuksesta 1983. SKS: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenlehti. 1/1984. s. 6–27.

SKS 1987. Otteita toimintakertomuksesta 1986. SKS: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenlehti. 1/1987. s. 12–31.

Sulkunen, I. 2004. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustelemukset. Kuukausi-, vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat vuosilta 1886–1935. Suomi. Helsinki 1887–1936: SKS

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pöytäkirjat. Kuukausi- vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat vuosilta 1949–1950. Helsinki 1950: SKS

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toiminta- ja vuosikertomukset 1951–2009. SKS

Lehdet

Aamulehti (AL) 28.2.1950, 28.2.1962, 1.3.1962
Helsingin Sanomat (HS) 28.2.1950, 1.3.1950, 28.2.1962
Ilkka 3.3.1950
Uusi Suometar 27.7.1890
Uusi Suomi (US) 24.9.1939, 15.1.1950, 13.1.1962
Vaasa 28.12.1962

Verkkojulkaisut

Haila, S. 2000. Gripenberg, Sebastian (1850–1925). Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. Viitattu 3.12.2009. Saatavissa: http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/artikkeli/3382/.

Klinge, M. Muistamisen arvoiset. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. Viitattu 3.12.2009. Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/?p=18.

SKS 2009. SKS:n päärakennus peruskorjataan. Tulostettu 8.9.2009. Viitattu 13.1.2010. Saatavissa: http://www.finlit.fi/ajassa/SKS_peruskorjaus.htm.

Kuvalähteet

Arkistot
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kuva-arkisto (SKS KRA)
Museoviraston kuva-arkisto: A. Pietisen kokoelmat; A. R. Niemen kokoelmat
Otavan kuva-arkisto

SKS:n henkilökunta

Kirjallisten lähteiden lisäksi tietoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talon vaiheista ja tilojen käytössä tapahtuneista muutoksista on saatu SKS:n henkilökunnalta: Pirjo Mäkilältä, Hellevi Riittiseltä, Anja Syköltä ja Urpo Vennolta.