(I890)
SKS saa oman
huoneuksen
(1934)
Talo käy ahtaaksi
(1950-1962)
Avajais- juhlallisuuksia
arkistoissa
(1962-1978)
Julkisivuremontteja
(2006-2009)
Suuri saneeraus
SKS

Arkkitehdit

Sebastian Gripenberg (1850-1925)

SKS:n talon piirtänyt Sebastian Gripenberg oli keskeinen vaikuttaja niin arkkitehtuurin, politiikan kuin talouden kentillä 1880- ja 1890-luvuilla. Suomenmieliseksi tunnettu Gripenberg työskenteli 17 vuotta silloisen rakennushallituksen ylitirehtöörinä. Häntä pidettiin taitavana organisaattorina ja hienostuneena rakennustaiteen tuntijana. Gripenberg suunnitteli monia juhlavia uusrenessanssityylisiä julkisia rakennuksia. Hänen suunnittelemia tai luonnostelemia rakennuksia ovat mm. Suomi-yhtiön toimitalo Helsingissä, Hatanpään kartano Tampereella, Turun ruotsalainen tyttökoulu, Lappeenrannan rakuunarykmentin kasarmi, Joensuun klassillinen lyseo ja Helsingin suomalainen poikanormaalilyseo. Vaikka Gripenberg toimi pääasiassa uusrenessanssiarkkitehtina, suhtautui hän jugendiin ennakkoluulottomammin kuin nuoremmat kollegansa. (Laaksonen 1980, 5–6; Haila 2000.)

Jussi Paatela (1886-1962)

Vuoden 1934 laajennuksen ja muutostyöt suunnitteli arkkitehti Jussi Paatela. Paatela toimi rakennusopin opettajana teknillisessä korkeakoulussa 1928–1949. Yksi tunnetuista Paatelan suunnittelemista rakennuksista on vuonna 1923 rakennettu Haarlan palatsi Tampereella.

Paavo Riihimäki

Arkkitehti Paavo Riihimäki toteutti kansanrunousarkiston uudistukset vuosina 1949–50. Lisäksi häneltä tilattiin suunnitelmat pohjakerroksesta vapautuneen vahtimestarin asunnon muutostöihin vuonna 1955.

Kirsti ja Erkki Helamaa

Kirsti ja Erkki Helamaan piirustusten mukaan toteutettiin toisen kerroksen kirjastotilojen laajennus ja kolmannen kerroksen kunnostus. Näihin uusittuihin tiloihin muuttivat etnologinen kirjasto ja kulttuuri- ja kirjallisuushistoriallinen arkisto vuonna 1962.

Hilkka Aunu

Sisustusarkkitehti Hilkka Aunu vastasi vuosien 1976–78 uudistus- ja korjaustöiden suunnittelusta. Lisäksi hän huolehti vuonna 1983 kansanrunousarkiston tutkijasalin peruskorjauksesta ja vuonna 1986 tehdyn juhlasaliremontin suunnittelusta.

Ola Laiho   

Katutason kirjamyymälässä tehtiin arkkitehti Ola Laihon suunnitelmien mukainen laajennus ja peruskorjaus vuonna 2000.

Laiho-Pulkkinen-Raunio

Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio suunnitteli vuoden 2001 peruskorjauksen juhlasalissa.

Juhani Harju

Arkkitehti Juhani Harju suunnitteli vuosina 2006–2009 toteutetun suuren peruskorjauksen.