(I890)
SKS saa oman
huoneuksen
(1934)
Talo käy ahtaaksi
(1950-1962)
Avajais- juhlallisuuksia
arkistoissa
(1962-1978)
Julkisivuremontteja
(2006-2009)
Suuri saneeraus
SKS

(2006-2009) Suuri saneeraus

SKS:n viimeisen suuren peruskorjauksen yhteydessä tehtiin talon sisätiloissa mittava saneeraus, mm. juhlasalin kirjastoparvet purettiin, pohjakerros remontoitiin kirjaston tiloiksi, huonejakoa muutettiin ja hissi uusittiin. Tiloista tehtiin toimivampia ja talo sai uuden, modernimman ilmeen.

------------------------------------------------------

Hanke sai alkunsa vuonna 2004 kun tilojen käytön suhteen asetettiin tavoitteeksi, että SKS:n perinteiset toiminnot tulisi keskittää päärakennukseen ja koko toiminta Hallituskatu 1:n välittömään läheisyyteen. Kansanrunousarkiston, kirjallisuusarkiston sekä kirjaston asiakaspalvelu haluttiin keskittää yhteen palvelupisteeseen, ja arkistoaineistojen säilytystilat maanalaisiin arkistotiloihin. Päärakennus päätettiin saneerata ”edellä mainittujen muutostarpeiden lisäksi myös teknisen vanhentuneisuuden sekä tilojen epätarkoituksenmukaisuuden korjaamiseksi”. Tilasuunnittelun tueksi perustettiin työryhmä, johon kuuluivat pääsihteeri, arkistojen ja kirjaston johtajat, talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Sisustus- ja kalustusohjeen laatiminen tilattiin arkkitehti Juhani Harjulta ja sisustussuunnittelija Päivikki Laatiolta J. Harju & P. Laatio Ky:stä. (Toimintakertomus 2004)

Varsinaisesti peruskorjauksen suunnittelu alkoi vuonna 2005, kun arkkitehti Juhani Harju laati idealuonnokset ja kiinteistöpäällikkö Terho Kylli niiden pohjalta hankesuunnitelman. Toimintakertomuksessa todettiin seuraavaa: ”Hankesuunnitelmassa päätalon peruskorjaus jaettiin viiteen vaiheeseen, jossa ensimmäisen vaiheen muodostaa etukäteisvalmistelu ja varsinainen peruskorjaus toteutuu vaiheissa 2–5. Ne toteutetaan kerroksittain alkaen ylimmästä kerroksesta ja päättyen alimpaan kerrokseen. Hankesuunnitelman pohjalta aloitettiin vaiheiden 2–5 suunnittelu. Pääsuunnittelijaksi valittiin arkkitehti Juhani Harju Harju & Laatio Ky:stä, rakennesuunnittelu tilattiin Pontek Oy:stä ja LVIA- ja sähkösuunnittelu Suunnittelukeskus Oy:stä. Akustisessa suunnittelussa käytetään Arkkitehtitoimisto Alpo Halme Oy:tä. Etukäteisvalmisteluina uusittiin paloilmoitinjärjestelmä sekä aloitettiin hissin uusimisen valmistelu. Varsinainen hissin uusiminen tehdään vuoden 2006 alkukuukausina.” Lisäksi kertomuksessa korostettiin sitä, että SKS:n päärakennus Hallituskatu 1:ssä on kansallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävä kiinteistö, jonka korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi muistaa sekä rakennushistorialliset arvot että nykypäivän tekniset vaatimukset, minkä takia SKS tekisi yhteistyötä Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa. (Toimintakertomus 2005)

Vuonna 2006 uusittiin päärakennuksen hissi, jonka toimitti Amslift Oy. Tuolloin myös päätettiin, että peruskorjaus toteutettaisiin vaiheittain vuosien 2007–2009 aikana, ja perustettiin rakennustoimikunta johon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Pentti Leino, talouspäällikkö Jouko Ahtola, arkkitehti Juhani Harju, kiinteistöpäällikkö Terho Kylli, pääsihteeri Tuomas Lehtonen sekä Seuran esimies Maria-Liisa Nevala. (Toimintakertomus 2006)

SKS:n päärakennuksen peruskorjaus alkoi huhtikuun alussa 2007. Vuosikertomuksen mukaan pää-urakoisijaksi valittiin Rakennus Oy Wareco, IV- ja automaatiourakoitsijaksi Ilmastointiliike Halmesvaara Oy, putkiurakoitsijaksi Putkiset Oy, sähköurakoitsijaksi Sähköpartio Oy ja turvaurakoitsijaksi Sec-Systems Oy. Valvontatyöt tilattiin Suomen Talokeskus Oy:stä. Työnjohtajaksi pääurakoitsija asetti rakennusmestari Olli Hakalan. Korjaushankkeen vaihe 2/6 saatiin päätökseen joulukuussa 2007, jolloin valmistuivat uusi konehuone ullakolle sekä neljännen kerroksen tilat. Kyseisenä vuonna tilojen kalustuksen ja sisustuksen suunnittelua varten perustettiin juhlasalitoimikunta, kirjastotoimikunta ja arkistosalitoimikunta, jotka kokoontuivat kiinteistöpäällikön johdolla, usein arkkitehti Juhani Harjun läsnä ollessa. (Toimintakertomus 2007)

Vuonna 2008 SKS:n talossa elettiin remontin jaloissa, ja asiakaspalvelu sekä osa kokoelmia jouduttiin siirtämään väliaikaisiin tiloihin. Kansanrunousarkiston asiakaspalvelu muutti äänitearkiston tiloihin Mariankatu 7:ään. Kirjaston koko asiakaspalvelu taas siirrettiin Ritarihuoneelle ja osa kokoelmista väliaikaisiin tiloihin. Vaikeuksista huolimatta arkistojen ja kirjaston asiakaspalvelu toimi lähes keskeytyksettä koko vuoden. (Toimintakertomus 2008)

Peruskorjaus valmistui vuonna 2009. Tällöin talon juhlasali palautettiin juhlakäyttöön. Salista oli purettu kirjastoa varten vuonna 1934 rakennetut varastoparvet ja osa niitä kannattavia pilareita. Kahden kirjastoparven tilalle oli kolmannen kerroksen tasalle rakennettu uusi parvitila, joka saa valonsa juhlasaliin antavasta lasiseinästä. (SKS 2009)

Kuvia

Klikkaa kuvia, niin näet ne suurempina. Vihje: selaa kuvia nuolinäppäimillä tai hiiren rullalla.

SKS:n talo vuonna 2006, juuri ennen saneerausta. Autotalli, josta remontin myötä luovuttiin, on vielä näkyvissä. Kuva: 2006, Reijo Piispanen (SKS). SKS:n juhlasali remontin keskellä 7.5.2008. Kuva: Milla Eräsaari (SKS). Pääsihteerin työhuoneeksi remontoitu tila talon 3. kerroksesta. Kyseessä on osa vuosina 1934–1965 SKS:n sihteerin asuntona palvelleista tiloista. Kuva: 2008, Terho Kylli (SKS). SKS:n kellaritilat perusteellisen remontin kourissa. Kuva: 2008, Terho Kylli (SKS). Näkymä 3. kerroksesta juhlasaliin ja puretuille parville. Kuva: 2008, Terho Kylli (SKS). Remontin jälkeen pohjakerrokseen muuttanut kirjasto vuonna 2009. Kuva: Reijo Piispanen (SKS). Kirjaston 1. kerroksen tiloja peruskorjauksen jälkeen vuonna 2009. Kuvassa Heli Kautonen ja Laura Tikkanen. Kuva: 2009, Reijo Piispanen (SKS). Talon 1. kerroksessa on nyt hyvin varustettu opetus- ja neuvottelutila. Kuva: 2009, Kari Erkkilä (SKS). Yksityiskohta SKS:n talon pääovesta vuonna 2009. Kuva: Reijo Piispanen (SKS). SKS:n kirjasto, pohjakerroksen avokokoelmat vuonna 2009. Kuva: Reijo Piispanen (SKS). SKS:n juhlasali palautettiin peruskorjauksessa juhlasaliksi. Salissa on vanhaa ja uutta. Kattokruunu on vuodelta 1890. Tuolit teetettiin vuonna 2009 SKS:aa varten, suunnittelijana Ola Kukkasniemi. Kuva: 2009, Kari Erkkilä (SKS).