(I890)
SKS saa oman
huoneuksen
(1934)
Talo käy ahtaaksi
(1950-1962)
Avajais- juhlallisuuksia
arkistoissa
(1962-1978)
Julkisivuremontteja
(2006-2009)
Suuri saneeraus
SKS

(1962-1978) Julkisivuremontteja

SKS:n talon julkisivujen yleisilme noudattelee nykyisin melko tarkasti 1934 suoritetun peruskorjauksen jälkeistä tilannetta. Vuosina 1962–1978 tilanne oli värityksen suhteen hieman toisenlainen.

Talo maalataan vaaleanvihreäksi (1962)

Vuonna 1962 oli tullut aika ehostaa julkisivua, ja SKS:n johtokunta päätti kokouksessaan 2.2.1962 pyytää kustannusarviota kesällä suoritettavaa talon ulkomaalausta varten. Töiden valmistuttua johtokunta totesi 28.9.1962 pitämässään kokouksessa, että ”talon ulkomaalauksen oli kesän kuluessa suorittanut Loikkasen Automaalaamo 850.000 mk:n lopullisesta hinnasta. Värit oli asiantuntijana määrännyt teollisuusneuvos Yrjö Laine-Juva.”

SKS:n johtokunnan kokouspöytäkirja 7.11.1962: ”Vuorela oli ollut Helsingin kaupungin julkisivulautakunnan kuultavana talon maalauksen johdosta: tiiliosaa ei olisi saanut maalata. Vuorelan antaman selityksen jälkeen lautakunta oli luopunut moitteistaan.”

Rapistuneet julkisivut entisöidään (1978)

17.11.1976 päivätyssä kirjeessä Helsingin kaupungin maistraatti kehotti SKS:aa korjaamaan asianmukaiseen kuntoon kiinteistönsä Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 80 §:n nojalla. Tarkastuksessa oli havaittu seuraavat toimenpiteet välttämättömiksi puutteellisuuksien korjaamiseksi: Katujulkisivujen syöksytorvet korjattava, jalusta puhdistettava ja maalattavaksi tarkoitetut julkisivupinnat maalattava. Koska SKS:n rakennus katsottiin rakennushistoriallisesti arvokkaaksi, huomautettiin, että määrättyjä toimenpiteitä suoritettaessa on säilytettävä tarkasti rakennuksen alkuperäinen ulkoasu niin materiaaleiltaan ja kuin väreiltäänkin. Mikäli ulkoasuun haluttaisiin tehdä muutoksia, oli niihin saatava lupa. Ilmoitettiin, että toimenpiteet olisi suoritettava 1.11.1979 mennessä. Korjaustöiden ja erityisesti maalauksen suunnittelussa kehotettiin käyttämään pätevää asiantuntijaa. Julkisivujen maalauksessa olisi kiinnitettävä huomiota alkuperäisen värityksen palauttamiseen ja koristeosien sekä erillisten rakennusosien erikoiskäsittelyyn. (Hirvonen jne. 1981, 298–299)

Vuoden 1977 toimintakertomus:

Yhdessä Museoviraston asiantuntijoiden kanssa laadittiin seuran talon entistämissuunnitelma, jonka mukaan julkisivujen tiilipinnat puhdistetaan maalista ja rapatut pinnat kipsikoristeineen korjataan ja maalataan alkuperäistä väritystä tavoittelevin sävyin. Värityssuunnitelman laati sisustusarkkitehti Hilkka Aunu. Peruskorjaus- ja entistämisohjelman ensimmäisessä vaiheessa uusittiin talon peltikatto. Peltitöistä vastasi Peltitaito Oy ja kattoikkunoiden korjaamisesta huolehti Reino Vuorinen, joka myös seuran puolesta valvoi kattotyöt. Julkisivutöistä ja ikkunanpuitteiden uusimisesta pyydettiin alustavat tarjoukset; Ritarikadun puolella kokeiltiin maalin poistoa tiilipinnasta sekä mekaanisin, että kemiallisin menetelmin. Hallituskadun puolella toisen kerroksen ikkunoiden puitteet päätettiin uusia kokonaan; työ annettiin Puusepänliike Reino Vipuveräjälle.

Vuoden 1978 toimintakertomus:

Seuran talon kadunpuoleiset julkisivut entistettiin siihen asuun, jossa ne olivat 1930-luvulla suoritettujen muutostöiden jälkeen. Tiilipinnat puhdistettiin hiekkapuhaltamalla, rapatut pinnat ja kipsikoristeet korjattiin tai uusittiin sekä maalattiin. Kaikki julkisivujen ikkunapellit ja syöksytorvet uusittiin ja maalattiin. Hallituskadun puolella uusittiin kaikki ikkunanpuitteet ja katutason ovet, Mariankadun puolella lisäksi ensimmäisen kerroksen ikkunanpuitteet. Nämä kiinteistön peruskorjaukset rahoitettiin Vakuutusyhtiö Ilmarisen ja Kansallis-Osake-Pankin myöntämillä lainoilla.

Kuvia

Klikkaa kuvia, niin näet ne suurempina. Vihje: selaa kuvia nuolinäppäimillä tai hiiren rullalla.

SKS:n pääsisäänkäynti vuonna 1974. Kuva: Ilkka Kolehmainen (SKS, kansanrunousarkisto). SKS:n talo vuonna 1974. Kuva: Ilkka Kolehmainen (SKS, kansanrunousarkisto). Julkisivuremontti 1978. Kipsikoristeiden valu. Kuva: 1978, Jukka Kukkonen (SKS, kansanrunousarkisto). Julkisivuremontti 1978. Kipsikoristeiden valu. Kuva: 1978, Jukka Kukkonen (SKS, kansanrunousarkisto). Julkisivuremontti 1978. Kuva: Jukka Kukkonen (SKS, kansanrunousarkisto). Julkisivuremontti 1978. Kuva: Jukka Kukkonen (SKS, kansanrunousarkisto). Julkisivuremontti 1978. Kuva: Jukka Kukkonen (SKS, kansanrunousarkisto). Julkisivuremontti 1978. Kuva: Jukka Kukkonen (SKS, kansanrunousarkisto). Julkisivuremontti 1978. Kuva: Jukka Kukkonen (SKS, kansanrunousarkisto). SKS:n talo julkisivuremontin jälkeen vuonna 1978. Kuva: Jukka Kukkonen (SKS, kansanrunousarkisto).