Sivu 4 / 4

Edellinen: Harrasteryhmät

Seuraava: Ekspatriaatit
Lääkintäalan slangi

Lääkintäalan slangissa on samoja piirteitä kuin muissakin erityisalojen slangissa tai Stadin slangissa. Niitä ovat mm.Seuraava

Kirjallisuutta

Leskinen, Heikki–Toivonen, Terho 1995: Lekuri suorittaa nesteensiirron. Lääkintäalan slangisanastoa. Helsinki: Kirjayhtymä Oy.

Mantila, Harri 2004: Murre ja identiteetti. Virittäjä 2/2004, s. 322–346.

Paakki, Satu 2005: Vanhoillislestadiolaisten nuorten slangi. Suomen kielen pro gradu –tutkielma. Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos. Oulun yliopisto.

Pauna, Jari 2005: Microsoft Xbox 360 myyntiin Suomessa jo marraskuussa. Pelimestari numero 56.

Tams, Tuukka 2005: Aikamoista rallia. Slammer. Lumilautailun erikoislehti. Vol. 2.