KALEVALA

Finska LitteratursÀllskapet Àr den första förlÀggaren av Kalevala

I SÀllskapets arkiv kan du studera Elias Lönnrots Kalevalamanuskript och -anteckningar.

PÄ SÀllskapets bibliotek kan du bekanta dig med olika utgÄvor och översÀttningar av Kalevala men Àven med Kalevalaforskningen.

PÄ denna webbplats presenteras vetenskapliga forskningsresultat om Kalevala, bland annat den reviderade Kalevalatexten frÄn 1849 i sin helhet.

Kalevala Àr Finlands nationalepos

Elias Lönnrot fullbordade arbetet pÄ Kalevala i början av 1835. Eposet förelÄg i en handskrift med företal daterat den 28 februari 1835. Den dagen firas i dag som Kalevaladagen, den finska kulturens dag.

NÀr diktverket fortsatte att öka i omfÄng, började Lönnrot utarbeta en ny, mer omfattande utgÄva. Den version av Kalevala som utkom 1849 Àr den som vi i Finland vant oss vid att betrakta som vÄrt nationalepos.

top