Ryhmätehtäviä

Seuraavissa tehtävissä tutustutaan tarkemmin kekrin aikaan ryhmätyöskentelyn kautta.

Ryhmätehtävät on mahdollista suorittaa keskustellen tai niistä voi tuottaa erilaisia suullisia ja kirjallisia esityksiä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ohella aiheet soveltuvat hyödynnettäviksi myös muissa oppiaineissa.

Luokassa kerätyt perinteisiin liittyvät kokemukset, kirjoitukset, kuvat ja äänitteet voi toimittaa SKS:n kansanrunousarkistoon, jonne ne tallennetaan muistitietoaineistoksi. Näin kerätty aineisto säilyy jälkipolvienkin tutkittavissa.

Tehtävät

1. Herätetään perinteet eloon!
Kerätkää kotoa tai valmistakaa itse kuvataide- ja käsityötunneilla kekriin ja sen sukulaisjuhliin liittyvää rekvisiittaa: kekripukkeja, kaiverrettuja kurpitsoja, suvun esi-isien, keijujen, noitien yms. asuja. Jokainen kirjoittaa tuotoksestaan tai hahmostaan lyhyen tarinan, johon sisältyy hahmon historia. Järjestäkää luokassa pieni juhla, jossa jokainen esittelee tuotoksensa ja kertoo siihen liittyvän tarinan.

2. Pyhäinpäivä vai halloween?
Tutustukaa nykyaikaisen pyhäinpäivän ja halloweenin viettoon ja pohtikaa ryhmässä:
a. Minkälaisia ongelmatilanteita tai sekaannuksia pyhäinpäivän ja halloweenin läheisyys voi aiheuttaa? Miksi?
b. Onko teillä kokemusta tai oletteko kuulleet tällaisista tilanteista?
c. Kuinka nämä kaksi luonteeltaan erilaista juhlaa voisivat elää rinnakkain suomalaisessa juhlakalenterissa niin, että molempia juhlia olisi mahdollista viettää haluamallaan tavalla?

3. Nimi suomalaiselle halloweenille
a. Lukekaa artikkeli Halloweenin suomalaisesta nimestä ja ajankohdasta.
b. Keksikää ryhmässä ehdotuksia juhlan suomenkieliseksi nimitykseksi, joka sopisi käytettäväksi yleiskielessä vierasperäisen halloweenin sijaan.
c. Pohtikaa, milloin suomalaista halloweenia tulisi viettää. Käyttäkää kalenteria.
d. Valitkaa ryhmässänne paras nimiehdotus ja ajankohta. Laatikaa suullinen ja/tai kirjallinen selostus, jossa esittelette näkemyksenne ja perustelette ne.

4. Piirros kekrin ja halloweenin juhlijoista
Lukekaa artikkeli Kekripukista keyrittäreen ja piirtäkää sen tietojen
pohjalta entisaikojen kekripukki ja keyritär juhlatamineissaan. Kuvatkaa
viereen vertailun vuoksi nykyaikainen halloweenin juhlija naamiaisasussaan.

5. Seinälehtinen halloweenista
a) Etsikää ja ottakaa talteen lehdistä halloweeniin liittyviä artikkeleita,
esimerkiksi ruoka-, koristelu- ja pukeutumisohjeita.
b) Käykää yhdessä satonne läpi. Pohtikaa ja keskustelkaa, mitä vinkkejä ja juhlatapoja voisitte itse noudattaa.
c) Kootkaa lehtileikkeistä Meidän halloweenimme -seinälehtinen. Voitte täydentää sitä myös omilla ideoillanne. Leikatkaa, liimatkaa, piirtäkää ja
kirjoittakaa.

6. Uusia ja vanhoja perinteitä
Tarkastelkaa halloweenin, pyhäinpäivän ja Samhainin näkymistä suomalaisessa kulttuurissa. Mitä näistä alun perin vieraiden kulttuurien juhlista on löydettävissä nykypäivän mediasta? Lukekaa esimerkiksi tarina Druidi hukassa Aku Ankka -lehden numerosta 44 (28.10.2009). Laatikaa pienissä ryhmissä oma sarjakuva, näytelmä, rap-kappale tai muunlainen asiaa havainnollistava tuotos, jossa sekoitatte yhteen vanhoja perinteitä ja uusia tapoja käsitellä samoja aiheita. Voitte esimerkiksi tehdä tutkielman kirjallisuuden keijuhahmoista (Samhainin keijuolennot, Peter Panin Helinä-keiju jne.) tai kurpitsan syvimmästä olemuksesta
ja symboliikasta.