Esseen aiheita

Tämä osio sisältää kirjoitustehtäviä, joissa oppilaat saavat esittää myös omia näkemyksiään.

Tarkoituksena on laatia pitkähkö, jäsennelty ja yhtenäinen teksti, jossa omien mielipiteiden perusteluina käytetään lähteitä. Oppimistavoitteiden mukaan tehtäviä voi soveltaa muuttamalla tekstilajia esseestä esimerkiksi raporttiin tai artikkeliin. Kirjoitusten avulla on mahdollista harjoitella myös lähdeviittauksien tekemistä.

Lisäksi tehtävät voi toteuttaa prosessikirjoituksen keinoin, jolloin oppilas saa välillä palautetta tekstistään opettajalta tai toiselta oppilaalta ja palautteen saatuaan rakentaa tekstiä uudelleen.

Tehtävät

1. Onko halloween juurevaa juhlaperinnettä vai kaupallista roskaa? Kirjoita argumentoiva essee, jossa otat kantaa halloweenin tuloon osaksi suomalaista juhlakulttuuria. Käytä apunasi sivuston artikkeleita. Valitse näkökulmasi ja perustele näkemyksesi. Keksi tekstillesi iskevä otsikko.

2. Mikä kauhussa vetoaa? Halloween-juhlat ovat viime vuosina yleistyneet. Vampyyreita, noitia ja kummituksia näkee Suomessakin syksyn pimeinä iltoina. Toinen samanaikainen ilmiö ovat suureen suosioon nousseet vampyyritarinat, kuten Stephanie Meyerin Twilight-romaanit ja -elokuvat. Liittyvätkö nämä ilmiöt mielestäsi toisiinsa? Miksi niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin innostuvat kauhuteemasta? Kirjoita essee, jossa pohdit aihetta. Mieti ensin, mitä mieltä sinä olet ilmiöstä. Muista perustella näkemyksesi.

3. Kekri, Samhain, halloween – vuosituhantinen juhlaperinne elää. Kirjoita vertaileva ja pohtiva essee syksyyn sijoittuvista, kesän ja talven rajakohtaa merkitsevistä juhlista sekä niiden elämisestä ajassa. Hyödynnä sivuston artikkeleiden tietoja monipuolisesti ja etsi niistä kehityskulkuja, yhtäläisyyksiä ja eroja. Otsikoi tekstisi itse tai käytä yllä olevaa otsikkoehdotusta.

4. "Herrain joulu, talonpojan kekri" todettiin ennen vanhaan kaupunkilaisten ja maalaisten erilaisesta juhlaperinteestä. Kekri oli maalla jouluakin tärkeämpi. Millaisia ovat nyky-Suomen eri väestöryhmien väliset kulttuurierot? Sijaitsevatko jakolinjat esimerkiksi vain yksilöiden, perheiden tai sukujen välillä? Heijastuvatko ne juhlakalenteriin? Miten ja miksi? Onko sinulla kokemusta tällaisesta? Oletko joskus rikastuttanut oman perheesi juhlintaa jostain muualta lainatuilla piirteillä? Kirjoita essee juhlakulttuurin moninaisuudesta. Otsikoi itse.