Kirjoittajat

SKS:n blogin kirjoittajat

Silja Hakulinen työskentelee tiedottajana Kirjallisuuden vientikeskuksessa FILIssä. FILI on yksi SKS:n kuudesta osastosta.

Tutkija Kati Kallio työskentelee SKS:n tutkimusosastolla suomenkielisen runon ja laulun varhaisimpien lähteiden parissa tutkimusprojektissa Kirjalliset ja suulliset kulttuurit keskiajalla ja uuden ajan alussa: kulttuurinen vaihto, kielimaailmat ja kommunikatiiviset verkostot Itämeren piirissä. Hän on myös kirjoittanut kalevalamittaisen runon esittämistavoista Länsi-Inkerissä ja kuunnellut kohtuullisen määrän fonografiäänitteiden rahinaa.

Kokoelmapäällikkö Katri Kivilaakso työskentelee SKS:n arkistossa päävastuualueenaan Puhuva kirjailija – kertova arkisto -kirjailijahaastatteluhanke, jossa haastatellaan suomalaisia nykykirjailijoita. Hän on tutkinut myös arkistoaineistojen käyttöä tutkimuksessa ja kirjallisuusarkistoja ylipäätään toimittamassaan teoksessa Lukemattomat sivut – kirjallisuuden arkistot käytössä (2010). Yksittäisistä kirjailijoista hän on tutkinut mm. Helvi Hämäläistä, Pirkko Saisiota, Irja Sallaa ja Elina Vaaraa.

Tutkija Ossi Kokko työskentelee Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä päävastuualueenaan tekstikriittiset kielelliset kysymykset kuten tekstin etablointi ja ladontavirheiden tunnistus sekä sanojen selittäminen. Hän on myös tutkinut inkerinsuomea, kuulunut fraasisanakirjan toimitusryhmään, osallistunut Tekstuaalitieteiden sanasto -verkkojulkaisun tekemiseen sekä toimittanut 1800-luvulla ilmestynyttä suomenkielistä lännenkirjallisuutta uudelleenjulkaisuiksi.

Arkistotutkija Liisa Lehto työskentelee SKS:n kansanrunousarkiston asiakas- ja tietopalvelussa. Hän on opiskellut folkloristiikan ohella mm. uskontotiedettä, kirjallisuutta ja kansatiedettä. Kansanusko ja uskomustarinat ovat hänen ominta alaansa. Karjalainen muistitieto ja kotiseutumatkailu ovat olleet viime vuosina hänen kiinnostuksensa kohteena. Julkaisuja: Kaipaus Karjalaan, SKS 2010.

Pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen johtaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa. Hän on Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti ja hänen tutkimusalojaan ovat suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet sekä keskiajan historia ja kirjallisuus. Tällä hetkellä hän johtaa Suomen Akatemian tutkimusprojektia Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa.

Viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki vastaa SKS:n viestinnästä. Hän on koulutukseltan folkloristi ja toimi kansanrunousarkiston tutkijana ennen nykyistä tehtäväänsä.

Tutkijatohtori Kati Mikkolan erikoisalaa ovat kansanperinteen kerääjät, isänmaallisuus eliitin ja kansan näkökulmista, uutuuksien vastustus 1800-luvun Suomessa sekä maallistuminen ja uskonnollisuuden muutos. Tällä hetkellä hän tekee tutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa Helsingin yliopiston ja SKS:n tutkimushankkeessa Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800-luvun Suomessa.

Arkistotutkija Juha Nirkko hoitaa SKS:n arkiston asiakas- ja tietopalvelua sekä keruita. Perinpohjaista arkistoaineistojen tuntemustaan hän hyödyntää myös kysyttynä haastateltavana tiedotusvälineissä. Suosittujen SKS:n vuotuisjuhlapakettien – joulu, pääsiäinen, juhannus ja kekri – sisällöissä näkyy hänen kädenjälkensä. Perinteentutkimuksen popularisointi on myös hänelle tuttua, mainittakoon Suomen kesä – päivästä päivään vuodelta 2014.

Tallenna