Mitä on sivistys ja mistä se tulee?

Viime vuonna käytiin vilkasta keskustelua siitä, mitä SKS:n tulisi vastaisuudessa tavoitella ja painottaa. Työstimme uutta strategiaa ja joku kysyi, eikö sivistyksen tulisi olla seuran keskeisin arvo. Sanaa ”sivistys” ei käytetä seuran säännöissä, joissa puhutaan tieteestä, kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. Sanaa ei löydy edellisestä eikä aiemmista 2000-luvulla tehdyistä strategioista.

Lue loppuun