Tietoja Johanna Enqvist

FT Johanna Enqvist työskentelee tutkijana ja data-asiantuntijana SKS:n tutkimusosastolla Suomen Akatemian rahoittamassa digitaalisten ihmistieteiden konsortiossa "Sosiaalisten säikeiden systeemit: 1800-luvun kirjeenvaihdon laajat ja syvät verkostot". Enqvist on erikoistunut kulttuuriperinnön tutkimuksen teoriaan, käsitteisiin ja diskursseihin.

You say “dah-ta”, I say “day-ta”

Yhteisen kielen ja käsitteistön löytäminen on välttämättömyys kaikissa tutkimushankkeissa, jotka yhdistelevät erilaisia tutkimusaloja, -perinteitä ja näkökulmia. CoCossa on mukana sekä tietojenkäsittelytieteilijöitä että humanisteja, joilla kaikilla on jo ennestään enemmän tai vähemmän kokemusta yhteistyöstä digitaalisten ihmistieteiden laajan sateenvarjon alla.

Lue loppuun