Tietoja Eija Stark

Kehittämispäällikkö, dosentti Eija Stark työskentelee SKS:n arkistossa. Tutkijana hänen erityisalaansa ovat perinneilmiöiden yhteydet yhteiskuntahistorialliseen kehitykseen Suomessa. Starkin tutkimuskohteena on kansallisten tieteiden (erit. folkloristiikka ja etnologia) historia kylmän sodan aikana.

Kansakunnan muisti syntyy ihmisten kokemuksista ja niistä kertomisesta

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura toteuttaa kansallista ja kansainvälistä tehtävää kulttuurisen ymmärryksen lisääjänä. Keskeistä tässä työssä on dokumentoida meidän tavallisten ihmisten tapoja olla maailmassa. Perinteet ja kulttuurinen tieto kuuluvat elämäämme yhtä kiinteästi kuin ravinto, lepo ja lisääntyminen. Erityistä painoarvoa ”tavallisten ihmisten” äänillä on tilanteissa, joissa yksilöt saavat itse määritellä, mitä he haluavat itsestään kertoa ja miten. Omaehtoinen kerronta onkin SKS:n tallennustyön perusta. Kansankunnan muistin ytimessä ovat yksilölliset kokemukset, muistot ja ymmärrys maailmasta.

Lue loppuun