Verkkoaineistot

ARKISTOAINEISTOJEN LUETTELOT | KIRJASTON LUETTELOT | TIETOPAKETIT JA -OPPIMATERIAALIT | SKS:N DIGITAALISET EDITIOT | VERKKOKIRJAT, HAKUTEOKSET, SANAKIRJAT | VERKKOLEHDET | VIITETIETOKANNAT | ASIASANASTOT JA LUOKITUKSET | AIHEHAKEMISTOT, LINKKILISTAT | LINKIT

= Käytettävissä vain SKS:n verkossa olevilta koneilta.
= SKS:n tuottama aineisto, sivusto tai palvelu.
= Lisätietoja aineistosta.

 
ARKISTOAINEISTOJEN LUETTELOT
   
Kirjallisuus- ja kulttuurihistorialliset aineistot
Kirjallisuusarkisto

 • Yleisluettelo SKS:n materiaali 
 • Valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri 
 • Kirjekokoelmaluettelo SKS:n materiaali 
 • Kuvakokoelmat SKS:n materiaali 
 • Leikekokoelmaluettelot SKS:n materiaali 
 • Kirjailijahaastatteluluettelo SKS:n materiaali 
 • Kansankirjoittajien aineistoja 
 • Perinne- ja muistitietoaineistot
  Kansanrunousarkisto

 • Kerääjä- ja pitäjätietokanta  SKS:n materiaali 
 • Aineistoluettelo SKS:n materiaali 
 • Äänitteet ja videot SKS:n materiaali 
 • Kuvakokoelmat SKS:n materiaali 
 •    
  KIRJASTON LUETTELOT
     

 • Helka 
 • SKS:n kirjaston uutuusluettelo
 • SKS:n kirjaston lehtiportaali SKS:n materiaali 
 • SKS:n kirjaston julkaisemia henkilö- ja erikoisbibliografioita SKS:n materiaali
 • Kirjallisuudentutkimuksen väitöstiedotteita ja väitöskirjoja SKS:n materiaali
 • Kulttuurien tutkimuksen väitöstiedotteita ja väitöskirjoja SKS:n materiaali
 •    
  TIETOPAKETIT JA OPPIMATERIAALIT
     
 • Kalevala-tietopaketti SKS:n materiaali 

 • Vuotuisjuhlat SKS:n materiaali 
 • joulu SKS:n materiaali
 • pääsiäinen SKS:n materiaali
 • juhannus SKS:n materiaali
 • kekri SKS:n materiaali

 • Kirjailijat: SKS:n materiaali 
 • Aleksis Kivi SKS:n materiaali 
 • Elias Lönnrot SKS:n materiaali
 • J. L. Runeberg SKS:n materiaali
 • Juhani Aho SKS:n materiaali
 • Toivo Pekkanen SKS:n materiaali
 • Kaarlo Sarkia SKS:n materiaali
 • SKS:n talon historia SKS:n materiaali 

 • Kieli ja identiteetti SKS:n materiaali 
 • Realismin värejä ja sävyjä SKS:n materiaali
 • Aleksis Kivi, Nummisuutarit. Kriittinen editio. Oppimistehtävät SKS:n materiaali

 • SKS:n aineistoja hyödyntävät sivustot:
 • Kalevalan luokkakuva – Kalevala-taidetta kouluille 
 • Räyhät
 •    
  SKS:N DIGITAALISET EDITIOT
     

 • Aleksis Kivi, Nummisuutarit. Kriittinen editio SKS:n materiaali
 • Elias Lönnrotin kirjeenvaihto – esittelyjulkaisu SKS:n materiaali
 •    
  VERKKOKIRJAT, HAKUTEOKSET, SANAKIRJAT
     
 • Kalevala [kokonaisena tekstinä] SKS:n materiaali 
 • SKS:n digikirjasto SKS:n materiaali
 • SKVR – Suomen Kansan Vanhat Runot SKS:n materiaali 
 • Suomen Kansan eSävelmät 
 • Kansainvälinen Matti Kuusi -sananlaskutietokanta 
 • Perinteentutkimuksen terminologia 
 • Sarmela, Matti: Suomen perinneatlas 
 • Sarmela, Matti: Finnish folklore atlas 
 • eHRAF World Cultures 
 • Encyclopedia of Religion 
 • Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
 • Karjalan kielen sanakirja 
 • Suomen murteiden sanakirja 
 • Iso suomen kielioppi 
 • DOAB – Directory of Open Access Books
 • Aleksis Kivi -korpus (SKS) SKS:n materiaali
 • Henrik-tietokanta SKS:n materiaali 
 • Kansallisbiografia SKS:n materiaali
 • Suomen kirjailijat -tietokanta SKS:n materiaali
 • SKS:n henkilökuvatietokanta SKS:n materiaali
 • SKS:n jäsenet 1831–1892 SKS:n materiaali 
 • Suomalaiset kenraalit ja amiraalit Venäjän sotavoimissa 1809–1917 SKS:n materiaali
 • Talouselämän vaikuttajat SKS:n materiaali
 • Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721 SKS:n materiaali
 • ECCO: Eighteenth Century Collections Online 
 • EEBO: Early English Books Online 
 • Encyclopaedia Britannica Online 
 • MOT-sanakirjasto 
 • Tekstuaalitieteiden sanasto SKS:n materiaali
 • Fenno-Ugrica 
 •    
  VERKKOLEHDET
     
 • SKS:n kirjaston lehtiportaali SKS:n materiaali 
 • AnthroSource 
 • JSTOR 
 • Historiallinen sanomalehtikirjasto 
 • Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: Aikakauslehdet 
 • Books from Finland SKS:n materiaali
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals 
 • Social and Human Sciences Online Periodicals 
 • Suoma 
 • Digiteeratud eesti ajalehed 1821–1944 
 •    
  VIITETIETOKANNAT
     
 • Aleksi 
 • Arto 
 • Anthropology Plus 
 • MLA International Bibliography (EBSCOhost) 
 • IVB Internationale Volkskundliche Bibliographie (1985 - 1998)
 • IngentaConnect
 • Traditionsvetenskaplig bibliografi
 • Matti Kuusi -bibliografia (Arto-tietokannassa) 
 • Index Translationum
 • Suomen kirjallisuuden käännökset SKS:n materiaali
 • Helka 
 • Fennica 
 • Melinda 
 • Viola 
 • Arsca 
 • Frank-monihaku 
 • HelMet 
 • Ester 
 • Libris 
 • Bibsys 
 • British Library Integrated Catalogue 
 • COPAC 
 • The European Library 
 • Library of Congress Online Catalog 
 • LibDex 
 •    
  ASIASANASTOT JA LUOKITUKSET
     

  Asiasanastot

 • Kansanrunousarkiston asiasanasto SKS:n materiaali 
 • Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto SKS:n materiaali 
 • Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto SKS:n materiaali 
 • Vesa – verkkosanasto 
 • Muita asiasanastoja SKS:n materiaali
 • Luokitukset

 • Kansanrunousarkiston perinnelajimerkit SKS:n materiaali 
 • UDK-luokituskaavio 
 • Verkko-YKL 
 •    
  AIHEHAKEMISTOT, LINKKILISTAT
     

  Aihehakemistot, portaalit

 • Open Folklore 
 • Agricola – Suomen historiaverkko
 • Sanojen aika 
 • Suomen nuorisokirjailijoiden nettimatrikkeli 
 • BookNet
 • Kulttuuri.net
 • Eesti rahvaluule 
 • Makupalat 
 • Linkkikirjasto 
 • Intute: social sciences 
 • Linkkilistat

 • Elämäkertoja ja henkilöhistorian lähteitä verkossa SKS:n materiaali
 • Edithin linkkisivu SKS:n materiaali 
 • Historian äärelle -linkkikirjasto
 •    
  LINKIT
     

  Arkistoja ja arkisto-alan järjestöjä

 • Arkistolaitos – Kansallisarkisto ja maakunta-arkistot
 • Yksityiset keskusarkistot ry
 • FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • ICA – International Council of Archives
 • IASA – International Association of Sound and Audiovisual Archives, Nordic Branch
 • Tieteellisiä seuroja, tutkimuslaitoksia, museoita

 • Suomen tieteelliset seurat
 • TSV – Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kotus – Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
 • SLS – Svenska litteratursällskapet I Finland
 • Juminkeko
 • Kalevala-instituutti
 • Kalevalaseura
 • Kirjallisuudentutkijain seura
 • Kotikielen Seura
 • Suomalais-Ugrilainen Seura
 • Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry.
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys ry.
 • Lastenkirjainstituutti
 • Suomen Uskontotieteellinen Seura
 • Tuglas-seura
 • Museoliitto
 • museot.fi
 • Museovirasto
 • SKS Kirjat

 • Kirjahaku (verkkokirjakauppa) SKS:n materiaali
 • Yhteistyöhankkeet

 • Kansallinen digitaalinen kirjasto
 • Kulttuurin laajakaista
 • Kulttuurisampo
 • Kirjastoja ja kirjastoalan järjestöjä

 • Helsingin yliopiston kirjasto
 • FinELib – Kansallinen elektroninen kirjasto
 • Erikoiskirjastot.fi
 • Kirjastot.fi
 • Tietoasiantuntijat
 • STKS – Suomen tieteellinen kirjastoseura ry
 • Suomen kirjastoseura
 • IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
 • Yliopistoja ja yliopistolaitoksia

 • Helsingin yliopisto
 • Suomen yliopistot ja korkeakoulut
 • Avoin yliopisto
 • Kirjallisuudentutkimuksen laitokset suomalaisissa yliopistoissa
 • Kulttuurien tutkimuksen laitokset suomalaisissa yliopistoissa
 • Kulttuurien tutkimuksen laitokset pohjoismaisissa yliopistoissa
 • Kirjalijoiden nimikkoseuroja ja yhdistyksiä

 • Kirjailijoiden nimikkoseurat
 • Suomen Kirjailijanimikkoseurat – De litterära sällskapen i Finland ry
 • Suomen Kirjailijaliitto ry
 • Finlands svenska författareförening
 • Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto- Finlands översättar- och tolkförbund ry (SKTL)
 • Suomen nuorisokirjailijat ry
 • Suomen Näytelmäkirjailijaliitto - Finlands Dramatikerförbund ry (SUNKLO)
 • Suomen tietokirjailijat ry
 • Nuoren Voiman Liitto
 •    
   
   
  Kansallisarkiston ylläpitämä viitetietokanta Suomessa säilytettävistä yksityisarkistoista. Mukana SKS:n kirjallisuusarkiston noin 1700 arkistonmuodostajan ja arkiston perustiedot.

  Sulje
  Luettelot SKS:n kirjallisuusarkistossa olevista henkilöiden ja yhteisöjen, sekä SKS:n historiallisista lehtileikekokoelmista.

  Sulje
  Luettelo SKS:n kirjallisuusarkistossa olevista henkilöiden ja yhteisöjen luetteloiduista kirjekokoelmista.

  Sulje
  Luettelo Suomen yliopistojen ja arkistojen piirissä äänitetyistä kirjailijoiden ja kirjallisuudentutkijoiden haastatteluista.

  Sulje
  SKS:n kirjallisuusarkiston aineistojen yleisluettelo.

  Sulje
  SKS:n kirjallisuushistoriallinen kuvakokoelma. Luettelot kirjallisuusarkistossa olevista henkilökuvista ja exlibriksistä.

  Sulje
  SKS:n perinnetieteellisten ja kirjallisuushistoriallisten kuvakokoelmien esittely.

  Sulje
  Arkistossa käytettävissä oleva tietokanta sisältää KRA:n käsikirjoitusten kerääjät ja perinteen kotipaikat perinnelajeittain eriteltyinä aineistoista ennen vuotta 1978.

  Sulje
  Koko ajan täydentyvä luettelo sisältää tiedot Kansanrunousarkiston sidossarjoista, keruista ja kyselyistä aineistokokonaisuuksien tasolla.

  Sulje
  Äänitearkiston kokoelmien, luetteloiden ja kortistojen esittely.

  Sulje
  Kirjaston kokoelmaluettelo vuodesta 1992 alkaen on Helka-yhteistietokannassa. Osa vanhemmista luettelotiedoista on edelleen vain kortistoissa.

  Sulje
  Portaaliin on koottu tiedot SKS:n kirjastoon saapuvista painetuista lehdistä sekä linkit elektronisiin lehtiin.

  Sulje
  Tietopaketit on tarkoitettu kansanperinteen harrastajille, tiedotusvälineille ja varttuneille koululaisille. Niihin on koottu tiiviitä artikkeleita, näytteitä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoaineistoista sekä kirjallisuus- ja linkkiviitteitä, jotka liittyivät suomalaisiin vuotuisjuhliin.

  Sulje
  Kirjailijoiden juhlavuosien kunniaksi kootut esittelyt sekä näytteitä heidän SKS:ssa säilytettävistä aineistoistaan.

  Sulje
  Tietopaketti sisältää Kalevalan (1849) kokotekstin sekä tietoa eepoksen taustoista, synnystä ja vaikutuksesta. Tietopaketin kielet: suomi, englanti, espanja, hollanti, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, venäjä ja viro.

  Sulje
  Opas tiedonhankintaan Kansanrunousarkistosta ja kansanperinteeseen liittyvästä tutkimuksesta.

  Sulje
  Verkkojulkaisu kertoo nykysuomalaisten kielestä. Se käsittelee taustoja ja syitä kielen ilmiöihin, suomen kirjakielen vaiheita ja puhekielen uusia piirteitä. Sivustoon liittyvä opettajan oppimateriaali on suunniteltu lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kuudenteen kurssiin sopivaksi. Lisätietoa oppimateriaalista: tiedotus@finlit.fi

  Sulje
  Ateneumin taidemuseon ja SKS:n yhteistyönä tuottama sivusto esittelee Kalevala-taidetta koululaisille. Sivusto on rakennettu Kalevalan keskeisten hahmojen ympärille. Sivuston keskeisenä osana ovat kuvataiteen- ja äidinkielen opetukseen sopivat tehtävät.

  Sulje
  Opas Kansanrunousarkiston kortistoihin, luetteloihin, tietokantoihin ja lyhenteisiin. (Painetun version toinen, uudistettu laitos ilmestyi v. 2004.)

  Sulje
  Vuoden 1849 Kalevalan teksti. Runojen tiivistelmät ja sanahakumahdollisuus.

  Sulje
  SKVR-julkaisu (1908–1948, 1997) on kalevalaisen kansanrunouden keskeinen lähdeteos. Koko ajan täydentyvä tietokanta sisältää teoksen runotekstit mahdollisimman tarkasti painetun julkaisun mukaisessa muodossa.

  Sulje
  Yli kolmeen sataan eri- ja monikieliseen sananlaskukokoelmaan viittaava otsikkokortisto liitettynä Kuusen kehittelemään sananlaskuaiheiden, -merkitysten sekä -rakenteiden mukaiseen luokittelusysteemiin: noin 8000 otsikon sananlaskuaineisto levinneisyys- ja kirjallisuusviitetietoineen.

  Sulje
  Kulttuurienvälinen tietokanta, jossa on tällä hetkellä yli 350 000 sivua kirjallisuutta eri kulttuureista ja etnisistä ryhmistä ja niiden sosiaalisesta elämästä. Aineisto on sisällönkuvailtu ja järjestetty etnisten ryhmien mukaisesti.

  Sulje
  Encyclopedia of Religion. Lindsay Jones, ed. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005. 10735 s. 15 vols. - The second edition of a resource that is considered a standard reference in the field. Presents a cross-cultural approach that emphasizes religion‘s role within everyday life and as a unique experience from culture to culture. The original 2,750 entries have been retained, many heavily updated, and approximately 600 entirely new articles have been added by an international team of scholars and contributors.

  Sulje
  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran yhteistyönä julkaiseman kuusiosaisen Karjalan kielen sanakirjan verkkoversio.

  Sulje
  Kotimaisten kielten keskuksen toimittaman sanakirjan verkkoversio.

  Sulje
  Iso suomen kielioppi ilmestyi vuonna 2004 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.
  Vuonna 2008 julkaistu verkkoversio sisältää tämän kieliopin, sen vuonna 2005 ilmestyneen termistön määritelmineen sekä joukon tiedon hakua helpottavia toimintoja. Verkkoversio on tehty Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa Kotuksessa yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen kanssa.

  Sulje
  HENRIK-tietokannassa on tietoja Helsingin kaupungin perukirjoissa ja huutokauppakamarien pöytäkirjoissa olevista kirjamaininnoista ja kirjojen omistajista ennen vuotta 1809.

  Sulje
  Suomalaisten kansansävelmien elektroninen tietovaranto, joka perustuu digitoituihin Suomen Kansan Sävelmiä -teoksiin (julk. v. 1898-1933).

  Sulje
  Helsingin yliopiston folkloristiikan laitoksen julkaisema verkkosanasto. Perinteentutkimuksessa käytettävien keskeisten termien selityksiä (toim. 1998–2001).

  Sulje
  Sarmela, Matti.
  Suomen perinneatlas : Suomen kansankulttuurin kartasto 2.
  3., osittain uusittu painos.
  Helsinki : Matti Sarmela, 2007.
  ISBN 978-952-99977-1-8 (PDF)

  Verkkokirja, 56 Mt (598 s. : kartt).

  Sulje
  Sarmela, Matti.
  Finnish folklore atlas : ethnic culture of Finland 2 / translated from Finnish by Annira Silver.
  4th partially revised edition.
  Helsinki : Matti Sarmela, 2009.
  ISBN 978-952-99977-3-2 (PDF)

  PDF-file. 40 MB, 679 pages.

  Sulje
  Kirjallisuustieteellinen hakuteos

  Sulje
  Tietokannassa on perustiedot niistä noin 2000 suomalaisesta miehestä ja naisesta, jotka kutsuttiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäseneksi vuosina 1831–1892. Mukana ovat myös Seuran ulkomaiset kirjeenvaihtajajäsenet.

  Sulje
  ECCO-palvelu sisältää n. 150 000 englanninkielistä 1700-luvulla julkaistua kirjaa. Kokoelmaan kuuluvat merkittävät 1700-luvulla Isossa-Britanniassa julkaistut teokset ja tuhansia amerikkalaisia teoksia. ECCO kattaa useita tieteenaloja, kuten historia ja maantieto, yhteiskuntatiede, kuvataide, musiikki ja arkkitehtuuri, kirjallisuus ja kielitiede, uskonto ja filosofia ja oikeustiede.

  Käyttöehdot (FinELib, linkki avautuu uuteen ikkunaan)

  Sulje
  Palvelu sisältää englanninkielistä kirjallisuutta vuosilta 1470-1700, tällä hetkellä n. 90000 dokumenttia. Kaikkiaan tietokannassa tulee olemaan n. 125000 dokumenttia, kun se on valmis noin v. 2011.
  Käyttöehdot (FinELib, linkki avautuu uuteen ikkunaan)

  Sulje
  Tietosanakirjoja ja sanakirjoja:
  1) Encyclopædia Britannica
  2) Merriam-Webster‘s Collegiate Dictionary
  3) Merriam-Webster‘s Thesaurus
  4) Britannica Student Encyclopedia
  5) Britannica Book of the Year
  Käyttöehdot (FinELib, linkki avautuu uuteen ikkunaan)

  Sulje
  Sanakirjasto sisältää
  Kielitoimiston sanakirjan,
  Asutusnimihakemiston
  sekä perussanakirjat
  - suomi – ruotsi – suomi
  - suomi – englanti – suomi
  - suomi – saksa – suomi
  - suomi – ranska – suomi
  - suomi – venäjä – suomi.
  Käyttöehdot (FinELib, linkki avautuu uuteen ikkunaan).

  Sulje
  Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica on suomalais-ugrilaisten julkaisujen digitaalinen kokoelma. Kokoelma koostuu 1920- ja 1930-luvuilla julkaistuista inkeroisten, vepsän-, marin- (vuori- ja niittymari) ja mordvankielisistä (ersä ja mokša) monografioista sekä marin- ja mordvankielisistä sanomalehdistä. Yhteensä digitoituja monografianimekkeitä on yli 120 ja sanomalehtisivuja noin 20 000.

  Sulje
  Portaaliin on koottu tiedot SKS:n kirjastoon saapuvista painetuista lehdistä sekä linkit elektronisiin lehtiin.

  Sulje
  American Anthropological Associationin julkaisemien lehtien hakupalvelu. Käyttöehdot (avautuu uuteen selainikkunaan)

  Sulje
  Kokotekstitietokanta, jossa on tieteellisten lehtien verkkoversioita lehden ensimmäisestä numerosta alkaen, ei viimeisimpiä vuosikertoja. SKS:n kirjasto on hankkinut seuraavat JSTOR-lehtipaketit:

  Arts & Sciences I(Käyttöehdot / FinELib),
  Arts & Sciences II(Käyttöehdot / FinELib) ja
  Arts & Sciences III(Käyttöehdot / FinELib).

  JSTOR on myös artikkeliviitetietokanta. Haut voi kohdistaa kaikkiin JSTOR-lehtipaketteihin eli viitetietoja voi saada myös sellaisten lehtien artikkeleista, joiden kokoteksteihin kirjasto ei ole hankkinut käyttöoikeutta.


  Sulje
  Artikkeleita noin kolmestakymmenestä kotimaisesta tieteellisestä lehdestä tai aikakauskirjasta sekä historia-alan väitöskirjoja. Viitetiedot ovat kaikkien kiinnostuneiden selattavissa, mutta itse aineistojen käyttö edellyttää sopimusta.

  Sulje
  Kansalliskirjasto digitoimia vanhoja suomalaisia sanomalehtiä. Lehtinimekkeitä on 165.

  Sulje
  Kansalliskirjaston digitoimia kotimaisia tieteellisiä aikakauslehtiä (Från närä och fjärran, Historiallinen aikakauskirja, Lakimies, Luonnotar, Mehiläinen, Mnemosyne ja Suomi).

  Sulje
  Vapaasti käytettävissä olevien tieteellisten verkkolehtien hakemisto, jota ylläpitävät Lundin yliopiston kirjastot.

  Sulje
  Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten verkkolehtien hakemisto, jota ylläpitää UNESCOn Social and Human Sciences Documentation Centre.

  Sulje
  Kansalliskirjaston ylläpitämä suomalaisten vapaasti käytettävissä olevien verkkolehtien hakemisto.

  Sulje
  Viron kansalliskirjaston ja kirjallisuusmuseon tietokanta, joka sisältää virolaisia sanomalehtiä (1857–1920) digitoituna.

  Sulje
  Ruotsalaisten vapaasti käytettävissä olevien verkkolehtien hakemisto, jota ylläpitää Ruotsin kansalliskirjasto.

  Sulje
  Aleksi on kotimaisten lehtiartikkeleiden viitetietokanta. Aikakauslehtiaineistoa on vuodesta 1982 ja sanomalehtiaineistoa vuodesta 1996. Sisällönkuvailtavia lehtiä on noin 300 nimekettä.

  Sulje
  Kotimainen artikkeliviitetietokanta, johon SKS:n kirjastossa tallennetaan viitetietoja kirjallisuudentutkimuksen ja kulttuurien tutkimuksen artikkeleista.

  Sulje
  Kansainvälinen kulttuurien tutkimuksen alan artikkeliviitetietokanta.

  Sulje
  Kirjallisuudentutkimuksen, folkloristiikan ja kielitieteen bibliografia, jossa on viitteitä artikkeleihin ja kirjoihin. Käyttöehdot (FinELib, linkki avautuu uuteen selainikkunaan)


  Sulje
  Frank on Kirjastot.fi-palvelun tuottama kaikille avoin tiedonhaun käyttöliittymä, jolla voi hakea samanaikaisesti suomalaisten kirjastojen aineistotietokannoista.

  Sulje
  Kansainvälinen artikkeliviitetietokanta ja artikkelien välityspalvelu. Tiedonhaku ilmaista, artikkelien tilaaminen maksullista.

  Sulje
  SKS:n ylläpitämä tietokanta, jossa on viitetietoja suomalaisen (suomen- ja saamenkielisen sekä suomenruotsalaisen) kaunokirjallisuuden, kansanrunouden, lastenkirjallisuuden ja yleisen tietokirjallisuuden käännöksistä.

  Sulje
  UNESCOn ylläpitämä kansainvälinen käännöstietokanta.

  Sulje
  HELKA-tietokanta on Helsingin yliopiston kirjastojen, Kansalliskirjaston ja seitsemän erikoiskirjaston yhteinen kokoelmaluettelo. Sisältää SKS:n kirjaston kokoelmaluettelon.

  Sulje
  Suomen kansallisbibliografia

  Sulje
  suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta

  Sulje
  Suomen kansallisdiskografia

  Sulje
  Taideyliopistojen kirjastojen ja eräiden muiden taidealan kirjastojen yhteinen kokoelmatietokanta.

  Sulje
  Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen yhteisluettelo

  Sulje
  Virolaisten tieteellisten kirjastojen yhteisluettelo

  Sulje
  Ruotsalaisten kirjastojen yhteisluettelo

  Sulje
  Norjalaisten kirjastojen yhteisluettelo

  Sulje
  Britannian kansalliskirjaston kokoelmaluettelo

  Sulje
  Brittiläisten yliopistokirjastojen yhteisluettelo

  Sulje
  The European Library tarjoaa maksuttoman pääsyn 48 eurooppalaisen kansalliskirjaston kokoelmaluetteloihin.

  Sulje
  Yhdysvaltain Kongressin kirjaston kokoelmaluettelo

  Sulje
  Kansainvälinen kirjastojen kokoelmaluetteloiden hakemisto

  Sulje
  Lista asiasanoista, joita käytetään KRA:n arkistotietojärjestelmässä. Tietokanta on ollut käytössä käsikirjoitusten, kuvien ja nauhoitteiden luetteloinnissa vuodesta 1992 lähtien.

  Sulje
  Selitteet perinnelajianalyysissä käytetyistä lyhenteistä. Perinnelaji on yksi keskeinen tiedonhaun peruste KRA:ssa.

  Sulje
  SKS:n kirjaston ylläpitämä kaksikielinen (suomi–englanti) tesaurus, jota käytetään kirjaston aineistojen asiasanoittamisessa Helkaan, Artoon ja Tieteen linkkitaloon.

  Sulje
  SKS:n kirjaston ylläpitämä kaksikielinen (suomi–englanti) tesaurus, jota käytetään kirjaston aineistojen asiasanoittamisessa Helkaan, Artoon ja Tieteen linkkitaloon.

  Sulje
  Kansallisirjaston ylläpitämä verkkotesaurus sisältää sanastot YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto, Allärs -Allmän tesaurus på svenska ja Musa/Cilla - Musiikin asiasanasto/Specialtesaurus för musik.

  Sulje
  Fennicassa eli Suomen kansallisbibliografiassa käytetty UDK-luokitus

  Sulje
  Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä

  Sulje
  Open folklore - now being created by the American Folklore Society and the Indiana University Bloomington Libraries – is a new scholarly resource that will make a greater number and variety of useful resources, both published and unpublished, available for the field of folklore studies and the communities with which folklore scholars partner.

  Sulje
  Helsingin kaupunginkirjaston ylläpitämä sivusto esittelee suomalaisia nykykirjailijoita. Tietokannassa on kirjailijoiden henkilötiedot, tuotanto ja lähteitä. Lisäksi mukana on tekstinäytteitä sekä kirjailijoiden omia sanoja ja makuasioita.

  Sulje
  Suomen nuorisokirjailijat ry:n ylläpitämällä sivustolla esitellään kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Kirjailijoiden teokset on luokiteltu aiheittain, ja niistä on myös katkelmia sekä esittelyjä.

  Sulje
  Virolaisen kansanperinteen ja folkloristiikan portaali

  Sulje
  Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen etnologian opiskelijoiden ja tutkijoiden ylläpitämä portaali, johon on koottu etnologian, antropologian ja folkloristiikan alan verkkoresursseja.

  Sulje
  Hämeenlinnan kaupunginkirjaston ylläpitämä aihehakemisto

  Sulje
  Yleisten kirjastojen ylläpitämä aihehakemisto

  Sulje
  Brittiläinen yhteiskuntatieteellinen aihehakemisto

  Sulje
  SKS:n tutkimusyksikkö Edithin ylläpitämä linkkilista tekstikritiikin alan sivustoista.

  Sulje